Thursday, April 18, 2013

Proses lelang kemudian muncul katalog LKPP

Catalog belum ada. Kemudian dilakukan pelelangan.
Ketika proses lelang ada catalog LKPP dan HPS yang ditetapkan melebihi catalog.

Bagaimana ?

Disarankan  untuk menggunakan catalog LKPP atau HPS pelelangan disesuaikan dengan harga catalog.

No comments:

Post a Comment