Wednesday, March 12, 2014

THR dalam HPS

Dalam menyusun HPS bolehkah dimasukan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tenaga Cleaning Service ?

Bilamana THR merupakan Komponen Wajib yang diatur tersendiri dalam aturan terkait ketenangakerjaan, maka komponen tersebut wajib dimasukkan dalam perhitungan HPS.

No comments:

Post a Comment