header 2

๐˜‰๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฌ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ซ๐˜ถ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข๐˜ญ๐˜ถ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ ๐˜บ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฉ , ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ,๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ต๐˜ช๐˜ง,๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ,๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ญ/๐˜ต๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฌ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฌ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ง ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ.

Perlindungan Kontraktor (SARWONO HARDJOMULJADI)


Presiden menyatakan bahwa pelaksanaan konstruksi proyek-proyek pemerintah harus dipercepat penyelesaiannya. Suatu penggalan kalimat yang dalam pelaksanaannya memerlukan suatu pemahaman mendalam atas tahapan pembangunan infrastruktur, khususnya tahap pelaksanaan konstruksi oleh semua pemangku kepentingan kegiatan proyek konstruksi pemerintah. 


Pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah memerlukan dukungan tenaga kerja yang memenuhi kriteria keahlian tertentu dan badan usaha yang mempunyai kemampuan manajemen dan keuangan yang memenuhi persyaratan. Keduanya dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam bentuk penerbitan sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat badan usaha (SBU) yang merupakan prasyarat penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terkait. Apakah dengan menunjuk pelaksana konstruksi yang bersertifikat telah merupakan suatu jaminan akan terlaksananya proyek konstruksi pemerintah dengan baik? Jawabnya: tidak selalu demikian, karena tantangan utama yang dihadapi adalah perilaku manusianya, bukan perizinan atau pemenuhan persyaratan sesuai aturan yang berlaku. 

Kekhawatiran tersangkut pidana Dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan sesuai keinginan Presiden Jokowi, perlu dipahami permasalahan apa yang merupakan tantangan utama pada proyek konstruksi pemerintah yang umumnya dilaksanakan penyedia jasa kontraktor berdasarkan suatu perjanjian kontrak,  yang diawali dengan suatu proses tender. Prosedur tender proyek pemerintah harus tunduk pada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 joPeraturan Presiden No 70 Tahun 2012 yang tak lepas dari UU No 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000. Sangat rincinya aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebabkan hampir dapat dipastikan terjadinya suatu pelanggaran, bahkan bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah berpengalaman dan sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Sanggahan hingga pengaduan selalu bermunculan, tak jarang berujung pada panggilan penegak hukum, karena keterkaitan dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bagi pelanggaran yang disengaja, hal ini perlu untuk menimbulkan efek jera, tetapi bagi pelanggaran tidak disengaja yang lebih merupakan kekeliruan administrasi pun, akan sama dampaknya karena setiap kesalahan akan dilihat sama di hadapan hukum, apa pun penyebab dan alasannya. Saat ini panggilan untuk pemeriksaan oleh penegak hukum tak hanya terkait dengan tahap pengadaan. 

Pada tahap pelaksanaan fisik konstruksi dan bahkan setelah serah terima pekerjaan pun, hal ini masih bisa terjadi. Selama ini marak dugaan adanya upaya "kriminalisasi" oleh penegak hukum, yang akhirnya menjadi momok bagi kelompok kerja (pokja), pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga satuan kerja (satker) pelaksana tender proyek pemerintah yang pada akhirnya berakibat terlambatnya jadwal dimulainya pelaksanaan fisik proyek akibat tender proyek konstruksi yang berlarut-larut. Dalam hal ini, kesalahan tak bisa ditimpakan kepada penegak hukum karena sebetulnya ini bukanlah suatu upaya "kriminalisasi" atau yang lain. Hal ini karena secara jelas tercantum pada Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, di mana masyarakat dapat berperan serta dengan hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, dengan hak menyampaikan saran dan pendapatnya. Bahkan, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15, Polri berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan dan kemudian mencari keterangan dan barang bukti, serta memanggil terlapor. Kedua UU di atas, berjalan bersama dengan UU No 18 Tahun 1999 Pasal 43 yang memuat ancaman pidana, akan memberi jalan pada pemeriksaan oleh penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan dan Polri. Tantangan pembangunan infrastruktur konstruksi tidak berhenti sampai selesainya tahapan pengadaan (procurement). 

Pada pelaksanaan fisik konstruksi, juga banyak aturan perundangan yang jika dibaca secara harfiah akan bisa mengakibatkan banyak tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau pelanggaran peraturan perundangan. Pada saat pelaksanaan konstruksi, terdapat suatu ketentuan perundangan, yaitu UU No 18 Tahun 1999 Pasal 43, yang secara jelas mencantumkan bahwa pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi dapat dikenai pidana lima tahun dan denda 10 persen dari nilai kontrak bagi perencana serta pidana lima tahun dan 10 persen dari nilai kontrak yang diawasinya bagi pengawas pekerjaan di mana di dalamnya termasuk pejabat pemerintah terkait serta pidana lima tahun dan denda 5 persen dari nilai kontrak. Melihat pasal di atas, sanksi terberat dalam hal terjadi kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi sebenarnya adalah bagi pengawas pekerjaan karena denda 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang diawasinya, padahal kontraktor hanya dikenai denda 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakannya.

Berdasarkan studi yang penulis lakukan pada proyek pemerintah dan BUMN berdasarkan kuesioner yang dilaksanakan pada 2009, hambatan utama kelambatan dimulainya pekerjaan konstruksi adalah "kesiapan lahan kerja" terkait dengan kepemilikan lahan (possession of site). Adapun pada studi sejenis yang dilaksanakan tahun 2013, hambatan utama menjadi "lambatnya pengambilan keputusan oleh pengguna jasa" (slow decision making of the employer). Pendalaman atas penyebab di atas, ternyata berujung pada kekhawatiran akan terkena pidana sesuai UU 18 Tahun 1999 Pasal 43 di atas. Contohnya, definisi kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi. Kegagalan bangunan menurut PP No 29 Tahun 2000 Pasal 34: "Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi".

 Sementara kegagalan konstruksi menurut PP No 29 Tahun 2000 Pasal 31: "Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa". Kegagalan bangunan tidak terbatas pada keruntuhan bangunan saja, tetapi termasuk juga bangunan yang sudah dibangun, tetapi tidak berfungsi atau tidak bermanfaat. Contoh sederhana kegagalan bangunan: (1) bangunan yang roboh, (2) bangunan yang telah selesai dibangun tetapi tidak dapat dimanfaatkan, baik karena alasan teknis maupun alasan lain, yang sesuai UU No 18 Tahun 1999 Pasal 25 adalah mulai dari serah terima proyek hingga sepuluh tahun sesudahnya. Bangunan jembatan yang roboh setelah serah terima jelas masuk kegagalan bangunan. Bangunan jetty untuk bongkar muat batubara yang dibuat sesuai spesifikasi dalam kontrak sepanjang 30 meter, tetapi ternyata tidak dapat dimanfaatkan karena kesalahan desain-di mana air laut dengan kedalaman memenuhi syarat untuk kapal merapat adalah pada jarak 50 meter-juga bisa dikategorikan sebagai kegagalan bangunan. 

Bagaimana kalau bangunan roboh pada saat konstruksi? Apakah termasuk kegagalan konstruksi (selama ini disalahtafsirkan demikian)? Jawabnya: tidak selalu termasuk kegagalan konstruksi. Alasannya, kalau kita simak definisi kegagalan konstruksi, bangunan roboh ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori kegagalan konstruksi karena yang termasuk kategori kegagalan konstruksi adalah hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, bukan bangunan yang roboh. Jika kemudian dapat dibuktikan terjadi pelanggaran spesifikasi sesuai kontrak ataupun standar keteknikan yang berlaku, barulah kejadian ini termasuk kategori kegagalan konstruksi. 

Sebaliknya, suatu hasil pekerjaan konstruksi yang tak sesuai spesifikasi, misalnya ketebalan lapisan aspal disyaratkan 10 sentimeter dan hanya dilaksanakan 8 sentimeter, maka sudah memenuhi definisi kegagalan konstruksi, yang berarti bisa memasuki ranah pidana. Tantangan utama Saat ini tantangan utama yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian proyek di samping keterlambatan mulai kerja akibat pembebasan lahan adalah lambatnya pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan proyek di lapangan karena kekhawatiran terseret ke ranah pidana. Guna mengatasi tantangan saat pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi di lapangan, dituntut peran semua unsur, yakni pemerintah dengan memperbaiki  PP dan perpres, DPR dengan memperbaiki UU, serta Kepolisian dan Kejaksaan dengan menindaklanjuti laporan masyarakat secara bijak (jika memungkinkan diberi prasyarat kepada pelapor untuk melengkapi laporannya dengan batasan data minimal dan dilengkapi pernyataan di bawah sumpah, bersedia dituntut balik secara hukum jika laporannya tidak benar). Singkatnya, perlu revolusi mental untuk mengatasi tantangan ini. 

Post a Comment

145 Comments

 1. KABAR BAIK!!!

  Nama saya Mia.S. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 JUTA) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%.

  Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah saya diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com dan miss Sety yang saya diperkenalkan dan diberitahu tentang Ibu Cynthia dia juga mendapat pinjaman dari Ibu Cynthia baru Anda juga dapat menghubungi dia melalui email nya: arissetymin@gmail.com Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. INILAH KISAH NYATA SAYA . . . . . . .DENGAN SOLUSI CEPAT KAYA
   BAYAR HUTANG DENGAN CEPAT SUKSES DAN PUNYA USAHA SENDIRI
   MOMENT BERSEJARAH BUAT HIDUP SAYA DAN KELUARGA
   Saya membawa kabar baik kepada Anda semua warga negara indonesia saya di panggung ini, Tuhan telah benar-benar setia kepada saya dan seluruh rumah saya sejak bulan Mei 2017, kesaksian dan kabar baik saya berjalan seperti ini,
   Nama saya Y Sigit Wijatmaka, islam dalam agama dan saya berasal dari kota Serang indonesia, dengan alamat saya di bawah ini:
   Jl. Azalea 6 No. 65 Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang, RT 005 / RW 007 Serang, saya seorang pemasar dan juga seorang penasihat bisnis di perusahaan tempat saya bekerja, saya ingin menggunakan platform ini untuk menginformasikan semua hal di platform ini yang yang membutuhkan dan mencari dana dengan cepat yang tulus.
   Saya dan istri saya dapat Anda lihat di foto profil saya berada dalam hutang yang sangat besar dan kami memutuskan untuk mencari pinjaman secara cepat dan instan tanpa resiko untuk melunasi hutang dan kami menghubungi KI JAMBRONG untuk mengajukan pinjaman dari PENARIKAN DANA GAIB yang pada bulan MEI 2017 yang lalu,
   INILAH KISAH PAHIT SAYA . . . .ATAU BISA DIBILANG DALAM SEJARAH HIDUP SAYA YANG KELAM
   kami ditipu oleh pemilik PERUSAHAAN dengan meminta kami membayar banyak biaya yang kami bayar dan pada akhirnya kami tidak mendapatkan pinjamannya, kami kehilangan sekitar 55 juta ke perusahaan pinjaman palsu di syngapore karena kami mengajukan pinjaman sebesar 1 miliar dan dengan semua biaya yang kami bayar, kami tidak mendapat pinjaman dan saya dan istri saya sangat frustrasi dan saya dipecat dari pekerjaan saya di perusahaan tempat saya bekerja karena saya juga mengambil pinjaman dari perusahaan tempat saya bekerja dan kami bangkrut dan muak dengan kehidupan .

   AWAL TITIK BALIK KEHIDUPAN SAYA. . . .BISA DIBILANG INILAH KISAH HIDUP SUKSES SAYA

   Jadi, Tuhan sangat baik hati, kami berdoa agar Tuhan mengarahkan kami ke seorang yang bisa membantu keadaan dan ke uangan kami,pada hari yang bersejarah dalam hidup saya tepatnya pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017, saya sedang browsing internet ketika saya bisa menemukan kesaksian seorang wanita indonesia dengan nama Novi Setyaningsih dengan alamat facebook/email setyaningsihnovi@yahoo.com
   yang berasal dari kota megalang, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan finansialnya melalui KI JAMBRONG dengan pinjaman DANA GAIB dia meminta saya untuk menghubungi KI JAMBRONG dan dia mengenalkan saya kepada KI JAMBRONG dan dia memberi saya keberanian UNTUK mengajukan pinjaman dari KI JAMBRONG dan saya pun menghubungi beliau dengan NOMOR 0853-1712-1219
   dan SAYA mendapat pinjaman dari KI JAMBRONG sebesar 5 MILYAR yang merupakan pemilik PADEPOKAN . PENARIKAN DANA GAIB yang kemudian mengubah hidup saya sebelumnya yang di hina dan tidak dihargai oleh orang ,sekarang saya sudah berkecukupan dan mapan sebagai 1 keluarga punya usaha sendiri dan MOBIL PRIBADI kemudian untuk informasi lebih lanjut tentang KI JAMBRONG bisa MENGHUBUNGI = 0853-1712-1219 BELIAU benar-benar membantu kehidupan saya pinjaman dari DANA GAIB benar-benar mengubah hidup saya TERIMA KASIH KI JAMBRONG SEMOGA SEHAT SELALU
   akhirnya 5 Milyar yang saya minta benar benar ada di tangan saya, semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha, kini saya kembali sukses terimaksih KI JAMBRONG saya tidak akan melupakan jasa AKI. JIKA TEMAN TEMAN BERMINAT, YAKIN DAN PERCAYA INSYA ALLAH, SAYA SUDAH BUKTIKAN SILAHKAN HUB AKI JAMBRONG DI 0853-1712-1219.)

   ANDA JUGA BISA BERKONSULTASI MASALAH LAIN SEPERTI : TOGEL,PELARIS,SANTET,TUYUL,PERCINTAAN/ASMARA ATAU MASALAH GAIB LAINNYA.
   INI TIDAK AKAN BERHASIL TANPA ADA KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN DALAM DIRI ANDA SENDIRI

   Catatan: satu kata sudah cukup untuk orang bijak dan terima kasih banyak atas bacaan kesaksian dan kabar baik saya
   Tuhan memberkati kalian semua!

   Delete
 2. pasal 43 uu 18/1999 bunyi "dan" denda tidak ada melainkan "atau" denda! mohon penulis cermat dalam penyampaian aturan hukum!

  ReplyDelete
 3. Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk investasi yang lebih besar? Pinjaman untuk ekspansi bisnis? Pinjaman untuk investasi baru? Pinjaman untuk melunasi utang jangka panjang dan tagihan. Cari tidak lebih, kita pemberi pinjaman dalam hubungannya dengan bank dan jaminan penawaran yang transparan, menawarkan pinjaman dengan bunga rendah, non agunan. Kami di sini untuk menempatkan dan mengakhiri kemiskinan dan pengangguran, karena setiap orang memiliki / potensi sendiri. Hubungi kami hari ini dan Anda akan menjadi salah satu pelanggan kami yang terhormat. Email: gloryloanfirm@gmail.com

  mengisi formulir aplikasi pinjaman di bawah ini:
  Informasi Peminjam:

  Nama lengkap: _______________
  Negara: __________________
  Sex: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: _______
  Durasi Pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nomor ponsel: ________

  Terimakasih telah datang.

  ReplyDelete
 4. Kami adalah perusahaan yang terdaftar, meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan mendesak, dan mereka yang telah ditolak kredit dari sana bank karena skor rendah kredit, pinjaman bisnis, pinjaman Pendidikan, mobil pinjaman, kredit rumah, kredit perusahaan (dll), atau untuk membayar utang buruk atau tagihan, atau yang telah scammed oleh pemberi pinjaman sebelum uang palsu? Selamat, Anda berada di tempat yang tepat, dapat diandalkan Pinjaman Perusahaan Ibu Kelly untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat rendah dari 2% telah datang untuk mengakhiri semua masalah keuangan Anda sekali dan untuk semua, untuk informasi lebih lanjut dan pertanyaan hubungi kami melalui email perusahaan kami: kellywoodloanfirm@gmail.com
  Terima kasih
  Terima kasih dan Tuhan memberkati
  Ibu kelly
  KellyWoodLoanFirmLtd
  (Kellywoodloanfirm@gmail.com)

  ReplyDelete
 5. Halo, saya Mrs Nelly mulia, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang menawarkan pinjaman pada tingkat bunga hanya 2%. kami menawarkan, pinjaman pribadi, kredit mobil, modal usaha, pinjaman pribadi dll untuk individu dan perusahaan yang dalam kesulitan keuangan di bawah persyaratan pinjaman yang jelas dan dan dimengerti. hubungi kami hari ini melalui email sehingga kami dapat memberikan persyaratan pinjaman dan kondisi: (nellyperious@gmail.com)

  ReplyDelete
 6. Halo, aku Joy Wilson, pemberi pinjaman kredit swasta, yang Anda dalam utang? Anda membutuhkan dorongan keuangan? Saya sah terdaftar dan disetujui untuk mengontrol lembaga keuangan. Aku memberikan pinjaman untuk lokal dan internasional untuk semua orang yang membutuhkan pinjaman, dan dapat membayar kembali pinjaman, pada tingkat 2%. Aku memberikan pinjaman melalui transfer rekening atau cek bank juga mendukung. Tidak memerlukan banyak dokumen. Jika Anda ingin mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman reputasi kami.
  Anda dapat menghubungi kami melalui Email: joywilsonloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 7. Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk membayar tagihan, mengembangkan bisnis skala kecil atau menengah Anda? Ibu Elizabeth Louis Pinjaman Perusahaan memberikan kesempatan untuk membuat impian Anda menjadi kenyataan dengan memberikan pinjaman kepada individu swasta atau pemerintah dan Perusahaan dengan tingkat bunga 2% untuk awal untuk setiap jumlah yang dibutuhkan dan dengan jadwal pembayaran yang fleksibel. Hubungi Ibu Elizabeth Louis untuk LOAN Anda hari ini melalui email: elizabethlouisloancompany@gmail.com atau hubungi hotline kami +15022653621

  ReplyDelete
 8. Halo, saya Mrs Nelly mulia, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang menawarkan pinjaman pada tingkat bunga hanya 2%. kami menawarkan, pinjaman pribadi, kredit mobil, modal usaha, pinjaman pribadi dll untuk individu dan perusahaan yang dalam kesulitan keuangan di bawah persyaratan pinjaman yang jelas dan dan dimengerti. hubungi kami hari ini melalui email sehingga kami dapat memberikan persyaratan pinjaman dan kondisi: (nellyperious@gmail.com)

  ReplyDelete
 9. Halo, aku Mrs. Carmen Soto, uang pribadi pemberi pinjaman, apakah Anda berada di utang? Anda membutuhkan dorongan keuangan? pinjaman untuk mendirikan sebuah bisnis baru, untuk bertemu dengan tagihan Anda, memperluas bisnis Anda, apakah Anda pernah ditolak oleh bank, lembaga keuangan lain dan juga untuk renovasi rumah Anda. Aku memberikan pinjaman kepada perusahaan baik lokal dan internasional dan juga pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%. Aku akan menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa kami menciptakan kepercayaan dan manfaat dari bantuan finansial dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Anda dapat menghubungi kami melalui Email: (carmensotoloancompany@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk perusahaan pinjaman kami dan kami akan memberikan yang terbaik dari layanan kami

  ReplyDelete
 10. Kabar baik, kabar baik
  Hey hati-hati di sini !!!
  Nama saya Jelli Mira warga negara Indonesia. Saya telah scammed oleh 3 pemberi pinjaman internasional yang berbeda di internet, semua berjanji untuk memberikan pinjaman, saya kehilangan saya uang keras peroleh. Suatu hari, saat browsing melalui internet tak berdaya saya menemukan kesaksian dari seorang wanita bernama Widya Okta, yang juga scammed oleh pemberi pinjaman kredit palsu, tapi akhirnya mendapat terkait dengan perusahaan pinjaman legit bernama SANDRA OVIA PINJAMAN FIRM di mana ia akhirnya mendapat pinjaman nya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi perusahaan pinjaman yang sama dan kemudian mengatakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya telah scammed oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui email dan mereka meyakinkan saya memberi saya pinjaman di perusahaan dan juga mengatakan kepada saya bahwa telah membuat keputusan yang tepat untuk menghubungi mereka. Aku mengisi formulir aplikasi kredit dan melanjutkan dengan segala sesuatu yang diminta dari saya dan kepada Allah kemuliaan saya mendapat pinjaman dari Rp450,000,000 dari perusahaan ini besar (sandraovialoanfirm@gmail.com), Dikelola oleh Ibu Sandra Ovia, dan di sini saya sangat senang karena SANDRA OVIA PINJAMAN FIRM telah mengubah hidup saya jadi saya membuat janji kepada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi di internet tentang bagaimana saya mendapat pinjaman saya. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman Anda harus menghubungi SANDRA OVIA dan mengikuti aturan dan peraturan, karena saya meyakinkan Anda mendapatkan pinjaman Anda dalam waktu kurang dari 24 jam. Anda masih dapat menghubungi saya melalui email jika Anda memerlukan bantuan tentang bagaimana saya mendapat pinjaman (jellimira750@gmail.com).

  ReplyDelete
 11. Kami adalah perusahaan yang terdaftar, meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan mendesak, dan mereka yang telah ditolak kredit dari sana bank karena skor rendah kredit, pinjaman bisnis, pinjaman Pendidikan, mobil pinjaman, kredit rumah, kredit perusahaan (dll), atau untuk membayar utang buruk atau tagihan, atau yang telah scammed oleh pemberi pinjaman sebelum uang palsu? Selamat, Anda berada di tempat yang tepat, dapat diandalkan Pinjaman Perusahaan Ibu Kelly untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat rendah dari 2% telah datang untuk mengakhiri semua masalah keuangan Anda sekali dan untuk semua, untuk informasi lebih lanjut dan pertanyaan hubungi kami melalui email perusahaan kami: kellywoodloanfirm@gmail.com
  Terima kasih
  Terima kasih dan Tuhan memberkati
  Ibu kelly
  KELLYWOODLOANFIRMLTD
  kellywoodloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 12. KABAR BAIK!!!

  Nama saya Aris. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah penipuan oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 Juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%.

  Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah dia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan kehilangan Sety saya diperkenalkan dan diberitahu tentang Ibu Cynthia Dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya yang saya kirim langsung ke rekening bulanan.

  ReplyDelete
 13. Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  ReplyDelete
 14. Halo,
  Selamat Datang di perusahaan pinjaman Helen powell, yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman uang tunai dijamin cepat untuk individu yang berkualitas, perusahaan swasta, perusahaan publik, dan perusahaan pada tingkat bunga bersubsidi dari 2%. Kami telah membantu banyak jumlah individu dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan di seluruh dunia. Ketika Anda menerapkan dengan kami, Anda menerapkan dengan perusahaan terbesar yang peduli tentang kebutuhan pembiayaan Anda. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses. hubungi kami hari ini untuk pinjaman Anda melalui email: helenpowellloancompany@gmail.com
  DATA PEMOHON
  1) Nama Lengkap:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Negara:
  5) Jenis Kelamin:
  6) Status Pernikahan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nomor Telepon:
  9) Posisi sekarang di tempat kerja:
  10) Pendapatan Bulanan:
  11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan:
  12) Durasi Pinjaman:
  13) Tujuan Pinjaman:
  14) Agama:
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum:
  16) Tanggal lahir:
  Terima kasih.

  ReplyDelete
 15. Halo, Saya cunson hamilton Katheren, saat ini tinggal di Texas, Amerika Serikat. Saya seprated kali ini dengan tiga anak-anak dan aku terjebak dalam situasi keuangan Mei 2015 dan saya perlu untuk membiayai dan membayar tagihan saya. Saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari berbagai perusahaan pinjaman pribadi dan perusahaan tetapi tidak pernah dengan sukses, dan sebagian besar bank menolak kredit saya. Demi Allah, saya membaca sebuah artikel online dan saya memutuskan untuk mencoba, Pada awalnya saya sangat takut tapi saya mencoba memberikannya karena pada saat itu dalam hidup saya, saya tak akan kehilangan, jadi saya mengikuti arahan mereka dan melakukan aything saya diminta untuk melakukan sebelum pinjaman saya dapat diberikan, saya sangat takut pada saat itu, tapi aku bilang hari ini sebagai tuhan adalah saksi saya, saya sekarang seorang pemilik usaha kecil dan saya membayar kembali pinjaman saya di bunga yang lebih rendah dari 1,5% tanpa masalah, Percayalah dengan perusahaan ini saya jamin tidak akan menyesal, tidak ada pemeriksaan kredit, tidak ada co penandatangan dengan tingkat bunga hanya 1,5% dan pembayaran yang lebih baik rencana dan jadwal, silahkan hubungi Mr Dangote perusahaan pinjaman ( dangotegrouploandepartment@gmail.com). Dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini tapi saya sangat senang sekarang dan saya memutuskan untuk membiarkan orang tahu lebih banyak tentang dia dan Tuhan memberkati alsoi ingin lebih. Anda dapat menghubungi dia melalui email-nya.
  dangotegrouploandepartment@gmail.com dan saya juga menyadari bahwa beberapa dari Anda mungkin berpikir itu adalah stres tapi tidak, saya tidak pernah scammed $ 5.000 yang membuat saya merasa ingin menyerah tapi hari ini semua berkat Allah Mahakuasa dan Mr Dangote. jadi hubungi saya di Cunsonhamilton342@gmail.com atau hubungi saya di nomor (682) 233-0439 untuk informasi, Nikmati

  ReplyDelete
 16. Halo,
  Hari yang baik untuk orang-orang baik dari Indonesia, saya mrs Irene Tine, saya ingin berbagi kemenangan saya tentang cara ibu yang baik Mrs. Esabel membantu saya dan mengubah kisah hidup seluruh keluarga saya dengan pinjaman besar, saya adalah korban dari salah janji pemberi pinjaman dan aku kecewa. Saya telah kehilangan Rp20,000,000 ketika saya diterapkan untuk Rp450,000,000. i hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi. Bisnis saya akan hancur, dan dalam proses saya kehilangan salah satu daugther saya. Aku tidak tahan ini terjadi lagi, saya bertemu dengan seorang teman yang memperkenalkan saya pada ibu yang baik, Mrs. Isabel, yang akhirnya membantu saya mengamankan pinjaman di perusahaan pinjaman dan saya mendapat jumlah yang tepat diterapkan untuk dan saya sangat senang. ibu yang baik, saya ingin menggunakan media ini untuk mengucapkan terima kasih, dan semoga Tuhan terus memberkati Anda. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan saran tetangga Indonesia, yang membutuhkan pinjaman asli dan ingin mengamankan pinjaman cepat pada tingkat bunga 2%, hanya mendaftar melalui
  Ibu Isabel. Terapkan sekarang. via E-mail: Isabelloancompany@gmail.com
  Anda juga dapat menghubungi saya via E-mail: mrsireneangga@gmail.com untuk lebih jelasnya.

  ReplyDelete
 17. KAMI MEMBERIKAN OUT PINJAMAN UNTUK AKHIR TAHUN PAKET DI RATE SANGAT RENDAH.
  Halo, Saya Magret Spencer, seorang pemberi pinjaman uang pribadi, apakah Anda berada di utang? Anda membutuhkan dorongan keuangan? Saya telah terdaftar dan disetujui. Aku memberikan pinjaman kepada reputasi dan tingkat individu Tersedia dalam 2%. Aku memberikan pinjaman kepada lokal dan internasional untuk semua orang yang membutuhkan pinjaman, dan dapat membayar kembali pinjaman, di seluruh dunia. Aku memberikan pinjaman melalui transfer rekening atau cek bank juga mendukung. Tidak memerlukan banyak dokumen. Jika Anda ingin mendapatkan pinjaman dari reputasi kami.
  Anda dapat menghubungi kami melalui Email: magretspencerloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 18. Selamat Datang Untuk JAMINAN KUALITAS KREDIT TERBATAS A Personalized Service untuk Semua Kebutuhan Keuangan Anda)
  Penyedia Penawaran Kredit pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%, kami menawarkan pinjaman pribadi, hutang konsolidasi pinjaman, Venture
  Modal, Kredit Usaha, Kredit Pendidikan, Loan Home, dan Pinjaman untuk alasan dan kebutuhan mendesak !. Apakah Anda pernah ditolak
  oleh bank Anda? Apakah Anda memiliki kredit yang buruk? Apakah Anda memiliki tagihan yang belum dibayar? Apakah Anda dalam utang Apakah Anda perlu mengatur bisnis? Tidak khawatir lagi karena kami di sini untuk menawarkan pinjaman bunga rendah. pinjaman berkisar kami dari $ 2.000 USD (DUA Ribuan dollar AS ke atas}. Kami juga meminjamkan di USA DOLAR EURO dan POUND !! Jika Anda
  tertarik mengisi rincian di bawah ini dan jangan ragu untuk menghubungi kami melalui
  Email: (Qualityassuranceloan6@gmail.com)

  PINJAMAN FORMULIR

  INFORMASI PRIBADI
  Nama lengkap……………………….
  Jumlah Pinjaman Dibutuhkan ........................
  Lamanya…………………………………
  Gender ... ..................................
  Agama: .................................
  Provinsi / Negara: ..................................
  Kota .. .....................................
  Negara…………….
  Usia……………………
  Kontak Alamat;… ………………………
  Pekerjaan: ....................................... ..
  Pendapatan bulanan ……………….
  Nomor ponsel :……………………
  Tujuan Dari Pinjaman: ...............................
  Apakah Anda menerapkan sebelum {ya atau tidak} ............... ..
  Semoga berhasil
  Terima kasih dan Salam

  ReplyDelete
 19. Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
  Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

  Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

  Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

  ReplyDelete
 20. Apakah Anda tahu bahwa Anda dapat hack mesin ATM dengan kartu ATM kosong, jadi mengapa pergi untuk pinjaman bahwa Anda masih akan membayar kembali dengan bunga !!! Kami telah khusus diprogram kartu ATM yang dapat hack Mesin ATM di dunia meskipun adalah ilegal Kartu ATM diprogram sedemikian rupa sehingga Anda tidak dapat dideteksi atau telah dilacak ketika menggunakannya. kartu ATM dapat digunakan untuk menarik uang tunai di setiap mesin ATM Kami menjual kartu ini untuk semua pelanggan kami dan pembeli tertarik di seluruh dunia, kartu memiliki batas penarikan harian $ 5000 pada ATM jika Anda membutuhkan setiap layanan maya hack lain, kita di sini untuk Anda kapan saja setiap hari. Berikut ini adalah daftar harga kami untuk ATM KARTU dan kami akan mengirimkan pin dan memberitahu Anda bagaimana untuk menggunakannya baik-baik saja:
  BALANCE ............ HARGA
  $ 10.000 ----- $ 400
  $ 20.000 ----- $ 800
  $ 35.000 ----- $ 1.200
  $ 50.000 ----- $ 2.000
  $ 100.000 ---- $ 4.000
  harga ini sudah termasuk biaya pengiriman dan biaya, pesan sekarang: hubungi kami melalui alamat email atmmachinecard@gmail.com Orde untuk Anda ATM dan hal itu akan dikirimkan kepada Anda di mana pun Anda berada dalam waktu 24 jam saja.

  ReplyDelete
 21. Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
  Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

  Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

  Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

  ReplyDelete
 22. Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  ReplyDelete
 23. AKHIR TAHUN PINJAMAN DI RATE SANGAT RENDAH.
  Halo, aku Mrs. Sandra Ovia, pemberi pinjaman uang pribadi, yang Anda dalam utang? Anda membutuhkan dorongan keuangan? pinjaman untuk mendirikan sebuah bisnis baru, untuk bertemu dengan tagihan Anda, memperluas bisnis Anda di tahun ini dan juga untuk renovasi rumah Anda. Aku memberikan pinjaman untuk lokal, internasional dan juga perusahaan pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui Email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk perusahaan pinjaman kami dan kami akan memberikan yang terbaik dari layanan kami.

  ReplyDelete
 24. Apakah Anda berpikir untuk mendapatkan bantuan keuangan, apakah Anda serius membutuhkan pinjaman mendesak, apakah Anda berpikir untuk memulai bisnis Anda sendiri, Anda berada di utang, ini adalah kesempatan Anda untuk mencapai keinginan Anda karena kami memberikan pinjaman pribadi, pinjaman usaha, dan kredit korporasi, dan segala macam pinjaman pada tingkat bunga 2%. Hore !!! Ini hampir sampai ke akhir tahun ini dan kami berada di Maria Annette Pinjaman Perusahaan, kami menjamin semua klien berharga kami bahwa mereka akan mendapatkan semua pinjaman individu dengan senyum di wajah mereka.
  Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami sekarang melalui email: (mariaannetteloanfirm@gmail.com)

  Informasi Peminjam:

  Nama lengkap: _______________
  Negara: __________________
  Sex: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: _______
  Pinjaman Durasi: ____________
  Pinjaman bunga: _____________
  Nomor ponsel: ________

  (Mariaannetteloanfirm@gmail.com)
  Ibu. Maria.Annette

  ReplyDelete
 25. Apakah Anda berpikir untuk mendapatkan bantuan keuangan, apakah Anda serius membutuhkan pinjaman mendesak, apakah Anda berpikir untuk memulai bisnis Anda sendiri, Anda berada di utang, ini adalah kesempatan Anda untuk mencapai keinginan Anda karena kami memberikan pinjaman pribadi, pinjaman usaha, dan kredit korporasi, dan segala macam pinjaman pada tingkat bunga 2%. Hore !!! Ini hampir sampai ke akhir tahun ini dan kami berada di Lucy Badan Kredit, kami menjamin semua klien berharga kami bahwa mereka akan mendapatkan semua pinjaman individu dengan senyum di wajah mereka.
  Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami sekarang melalui email: (Lucysmithloanfirm@gmail.com)

  Informasi Peminjam:

  Nama lengkap: _______________
  Negara: __________________
  Sex: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: _______
  Pinjaman Durasi: ____________
  Pinjaman bunga: _____________
  Nomor ponsel: ________

  Lucysmithloanfirm
  (Lucysmithloanfirm@gmail.com)

  ReplyDelete
 26. Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  ReplyDelete
 27. Saya Widaya Tarmuji, saya menggunakan waktu ini untuk memperingatkan semua rekan saya INDONESIANS. yang telah terjadi di sekitar mencari pinjaman, Anda hanya harus berhati-hati. satu-satunya tempat dan perusahaan yang dapat menawarkan pinjaman Anda adalah TRACY MORGAN LOAN FIRM. Saya mendapat pinjaman saya dari mereka. Mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman yang sah di internet. Lainnya semua pembohong, saya menghabiskan hampir 32 juta di tangan pemberi pinjaman palsu.

  Tapi Tracy Morgan memberi saya mimpi saya kembali. Ini adalah alamat email yang sebenarnya mereka: tracymorganloanfirm@gmail.com. Email pribadi saya sendiri: widayatarmuji@gmail.com. Anda dapat berbicara dengan saya kapan saja Anda inginkan. Terima kasih semua untuk mendengarkan permintaan untuk saran saya. hati-hati

  ReplyDelete
 28. Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
  Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

  Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

  Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

  ReplyDelete
 29. KABAR BAIK! KABAR BAIK!! KABAR BAIK!!!

  Apakah Anda berpikir untuk mendapatkan bantuan keuangan, apakah Anda serius membutuhkan pinjaman mendesak, apakah Anda berpikir untuk memulai bisnis Anda sendiri, Anda berada di utang, ini adalah kesempatan Anda untuk mencapai keinginan Anda karena kami memberikan pinjaman pribadi, pinjaman usaha, dan kredit korporasi, dan segala macam pinjaman pada tingkat bunga 2%. Hore !!! Ini hampir sampai ke akhir tahun ini dan kami berada di Maria Annette Pinjaman Perusahaan, kami menjamin semua klien berharga kami bahwa mereka akan mendapatkan semua pinjaman individu dengan senyum di wajah mereka.
  Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami sekarang melalui email: (mariaannetteloanfirm@gmail.com)

  Dapatkan pinjaman pribadi / proyek komersial real estate (s) yang didanai oleh perusahaan pinjaman berjemur. Kami personalisasi solusi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan unik Anda. kami berusaha
  untuk membuat pinjaman mudah, nyaman, dan terjangkau.
  Kami memahami pinjaman adalah sebagai individu sebagai orang yang menerapkan bagi mereka.

  Tidak ada aplikasi ditolak dan setiap aplikasi disetujui untuk pengolahan ditutup secepat verifikasi tiga pendapatan
  * Tidak ada hukuman prabayar
  * Tidak ada skor kredit atau fico diperlukan
  * Persetujuan 24 jam
  * Ukuran Pinjaman: Rp3.000.000,00 - Rp50,000,000,000.00
  * Term Loan / Durasi: 1-5 tahun
  * Tingkat bunga 2%.

  Daftar sekarang dan mendapatkan didanai dua hari untuk kebutuhan apa pun yang Anda mungkin ingin pinjaman untuk.
  Salam..
  Ibu Maria annette

  ReplyDelete
 30. Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  ReplyDelete
 31. Halo semua, saya MRS OLIVIA PHILLIPS
  Anda memiliki pinjaman mendesak?
  Apakah Anda perlu sebuah proyek pinjaman?
  Membeli rumah atau mobil?
  Untuk membayar utang?
  "Investasi Kredit" penawaran
  Anda memiliki kesulitan keuangan?
  Mereka telah ditolak oleh bank dan ditipu oleh penipu?
  Kami menawarkan pinjaman pada tingkat bunga 2%.
  kami di sini untuk membuat masalah Anda sesuatu dari masa lalu !!
  Silahkan email kami sekaligus, kami menjamin pengobatan segera
  Dalam waktu 24 jam tanpa biaya atau beban perusahaan saya membutuhkan pinjaman mendesak.

  Hubungi: oliviaphillipsloancompany@gmail.com

  Terima kasih telah memilih kami.

  ReplyDelete
 32. Aku Widya Okta, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman dapat diandalkan yang SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya Rp900,000,000 dari SANDRAOVIALOANFIRM sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui SANDRAOVIALOANFIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak SANDRAOVIALOANFIRM. menghubungi mereka melalui email:. (Sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (widyaokta750@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  ReplyDelete
 33. assalamalekum orang baik saya di Asia, Setiap mimpi besar dimulai dengan pemimpi. Selalu ingat, Anda memiliki dalam diri Anda kekuatan, kesabaran, dan semangat untuk meraih bintang-bintang untuk mengubah dunia, nama saya Mallam Afendi ali, warga Indonesia saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda semua tentang kebaikan allah yang akhirnya membawa saya ke pemberi pinjaman baik melalui Prof AASIMAHA Adila, setelah saya telah bodoh oleh pemberi pinjaman palsu, saya bangkrut, putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, saya membaca di jurnal bisnis bahwa saudi arabia perusahaan pinjaman muslim AASIMAHA Adila bantuan orang yang membutuhkan pinjaman cepat dan nyata, jadi saya salin alamat email dan menulis untuk mengajukan satu miliar rupiah, pada tingkat bunga rendah dari 1%, untuk mengejutkan terbesar saya saya mendapat pinjaman saya di akun saya sangat mudah stres saya tahu sebagian besar dari Anda juga korban penipuan, Anda tidak perlu repot lagi karena saya harus menyampaikan kabar baik dan satu-satunya pemberi pinjaman yang dapat Anda percaya, prof AASIMAHA Adila pINJAMAN FIRM hanya dihubungi hari ini melalui email: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail .com) karena saya mendapat pinjaman saya punya investasi saya di malaysia dan Indonesia untuk informasi lebih lanjut dan bukti pembayaran Anda dapat menghubungi me,affendiali84@gmail.com, jika Anda ingin kontak modal investasi besar perusahaan ibu muslim (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com)

  ReplyDelete

 34. KABAR BAIK ! KABAR BAIK !! KABAR BAIK!!
  nama saya ahmad dari Jarkata, karena Raja Saudi Salman tiba di Indonesia pada escalato emas, bersama dengan 506 ton bagasi, dua limusin dan 1.000 staf, AASIMAHA Adila PINJAMAN PERUSAHAAN memiliki harus membantu indonesia dengan pinjaman besar saya ingin bersaksi bekerja dengan baik dari allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Indonesia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di blogger pinjaman internet. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 5-kredit, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka untuk menyatakan investasi real estat saya. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh pemberi pinjaman palsu yang menempatkan saya dalam utang di Februari 2017, suatu malam saya melihat sebuah iklan berita bisnis di telivison berbicara tentang sebuah perusahaan pinjaman ARAB SAUDI yang membantu orang untuk investasi dan pinjaman utang pada tingkat rendah dari 1% perusahaan pinjaman handal yang AASIMAHA ADILA AHMED pINJAMAN. i diterapkan aku pinjaman saya Rp960,000,000 dari AASIMAHA Adila sangat mudah dan cepat dalam pengiriman dalam waktu 4 jam yang saya diterapkan, jika Anda ingin kontak pinjaman nyata perusahaan pinjaman muslim yang membantu para janda dan orang lain dalam kebutuhan AASIMAHA Adila PINJAMAN. menghubungi mereka melalui e-mail .. (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (musaahmed081@gmail.com) jika Anda menemukan kesulitan atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman. mungkin allah memberkati saudi arabia perusahaan ibu muslim yang membuat orang bahagia dan semua orang di daerah saya yang berlaku sekarang, banyak mendapat pinjaman dari ibu saudi hari ini, jangan lewatkan kesempatan raja saudi telah mengatakan kepada semua perusahaan pinjaman di arab untuk membantu Indonesia warga dengan pinjaman untuk meningkatkan standar hidup di indonesia

  ReplyDelete
 35. Halo pelanggan berharga berharga,

  Selamat Datang di Eco Teck Company Plc, apakah Anda mencari pinjaman untuk membayar tagihan dan pembiayaan atau investasi Anda dalam proyek ini? Kami menerbitkan perusahaan pinjaman internasional dan individu yang telah ditutup karena bank dan lembaga keuangan lainnya tidak khawatir lagi saat Anda menghubungi kami hari ini dan mendapatkan kredit Anda dengan cepat dan mudah saat Anda mendaftar sekarang.

  Kami menawarkan semua jenis pinjaman sekarang bisnis Pinjaman dan banyak lagi: Jika Anda sangat tertarik dengan kredit
  Tawarkan, silahkan hubungi kami di id email di bawah ini:
  E-mail: ecoteckcompanyplc@gmail.com

  ReplyDelete
 36. Halo, nama saya Yusi Retnowati dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang di sini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak kreditor pinjaman palsu di internet, tapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah scammed oleh 8 kreditur pinjaman yang berbeda, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang karena berhutang.

  Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang mengenalkan saya pada pemberi pinjaman pinjaman asli dan perusahaan yang sangat andal yaitu Karen Mark Financial Loan Company yang mendapat pinjaman saya sebesar 500 juta rupiah Indonesia (lima ratus juta rupiah di Indonesia) Kurang Dari 24 jam Tanpa tekanan atau tekanan pada tingkat bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut saat memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa ada penundaan atau kekecewaan, jadi saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik tersebut sehingga orang dapat memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Ibu Karen Mark

  Saya ingin Anda mempercayai Ibu Karen Mark dengan sepenuh hati karena dia sangat membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi perusahaan melalui email: (karenmarkfinancialloancompany@gmail.com)
  Anda juga bisa menghubungi saya melalui email saya, jika Anda merasa sulit mengajukan pinjaman dari perusahaan. (Yusiretnowati010@gmail.com). Tuhan tolong dan hati-hati

  ReplyDelete
 37. Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
  Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

  Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

  Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

  ReplyDelete
 38. Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Apakah Anda memerlukan pinjaman segera untuk menghapus hutang Anda atau Anda memerlukan pinjaman modal untuk memperbaiki bisnis Anda? Apakah Anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Jangan melihat lebih jauh, kami di sini untuk membantu Anda secara finansial, yang harus Anda lakukan sekarang adalah mengirimi kami email melalui (irenegironfernandez@gmail.com) untuk mendapatkan pinjaman Anda dalam persyaratan dan Ketentuan yang jelas dan dapat dimengerti. Kebahagiaan Anda 100% terjamin.

  Email kami di: (irenegironfernandez@gmail.com)

  ReplyDelete
 39. Assalamualaikum
  Ini adalah {ISKANDAR LESTARI KREDIT PERSATUAN} kami ada di sini untuk melindungi Anda dari '' Hiu Pinjaman '' membantu Anda membangun '' Riwayat Kredit Buruk Anda '' antara lain sehingga kami menawarkan varietas pinjaman dengan APR sebesar 1,4% , Pinjaman yang tersedia adalah sebagai berikut: '' '' Pinjaman Jembatan '' 'untuk memenuhi kebutuhan keuangan mendesak Anda,' '' usaha 'untuk mendirika​​n usaha baru atau membiayai kembali usaha yang ada,' 'Konsolidasi / Utang melayani Pinjaman '' untuk menimbulkan masalah hutang Anda, '' 'Jumbo / beli uang pinjaman' '' untuk membantu Anda mendapatkan rumah impian Anda seperti ​​real estat, '' Pinjaman prime / subprime '' 'terlepas dari apakah riwayat kredit Anda Sehat atau tidak, untuk memenuhi biaya finansial tak terduga Anda atau tagihan semua ini dan bany​​ak lagi. Tanpa biaya mulai dari transfer, pencairan, origin​​asi hingga pengolahan silahkan hubungi kami sekara​​ng melalui kami​ ​e​-mail{iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com} atau jika Anda ingin menghubungi Ibu secara langsung, Anda dapat melakukannya melalui PIN {#BBM-: D8980E0B}

  ReplyDelete
 40. Selamat siang

  ini adalah dasar dana global, kami memberikan pinjaman per pendanaan proyek tahunan 100% dengan pinjaman aman dan tidak aman yang tersedia kami dijamin dalam memberikan layanan keuangan untuk banyak klien kami dengan paket pinjaman fleksibel kami pinjaman dapat diproses dan dana ditransfer ke peminjam dalam waktu sesingkat mungkin kita beroperasi di bawah persyaratan yang jelas dan mudah dipahami dan kami menawarkan pinjaman kepada semua jenis untuk tertarik klien perusahaan perusahaan dan semua jenis organisasi bisnis, individu swasta dan investor real estate hanya menghubungi kami dengan nama di bawah Jika Anda sedang melihat bagaimana mendapatkan pinjaman hubungi kami kami dapat membantu Anda keluar EMAIL: globalfundfoundation9@gmail.com
  BBM:D8633B93

  ReplyDelete
 41. Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
  Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

  Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

  Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

  ReplyDelete
 42. Nama saya Mia Fitriani adalah warga negara Indonesia. Saya telah scammed oleh 4 kreditur internasional yang berbeda di internet, semua berjanji untuk memberi saya pinjaman dan semua gagal, saya kehilangan uang hasil jerih payah saya. Suatu hari, saat browsing melalui internet tidak berdaya, saya menemukan kesaksian seorang wanita bernama INDRIATY MANIRJO, yang juga dibodohi oleh kreditur pinjaman palsu, namun akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman legit bernama MAGRET SPENCER LOAN COMPANY dimana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya. , Jadi saya memutuskan untuk menghubungi perusahaan pinjaman yang sama dan kemudian menceritakan kisah saya tentang bagaimana saya telah dibodohi oleh 4 kreditur yang berbeda.

  Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui email dan mereka meyakinkan saya untuk memberi saya pinjaman kepada perusahaan tersebut dan juga mengatakan kepada saya bahwa telah membuat keputusan yang tepat untuk menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan semua permintaan dari saya dan kepada Tuhan menjadi kemuliaan saya mendapatkan pinjaman sebesar Rp50.000.000 dari perusahaan besar ini (magretspencerloancompany@gmail.com),

  Dikelola oleh Nyonya Magret Spencer, jadi saya sangat senang hari ini karena MAGRET SPENCER LOAN COMPANY telah mengubah hidup saya.

  Jadi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan membagikan karya bagus dari Mrs. MAGRET SPENCER. Jadi jika Anda membutuhkan pinjaman Anda dapat menghubungi perusahaan Email di atas dan Anda akan mendapatkan pinjaman Anda dengan 24 jam dan ini adalah Email saya {miafitriani133@gmail.com}.

  ReplyDelete
 43. Saya adalah Widya Okta dari SURABAYA, saya ingin memberi kesaksian tentang karya bagus Tuhan dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan sebagian lain dari kata tersebut, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara.
  Apakah mereka mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman yang curang di sini di internet, tapi mereka tetap asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 6-kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka.

  Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan teman saya yang saya jelaskan situasi saya, kemudian mengenalkan saya ke perusahaan pinjaman yang andal yaitu SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya sebesar Rp900.000.000 dari SANDRAOVIALOANFIRM dengan tarif rendah 2% dalam 24 jam yang saya gunakan tanpa tekanan atau tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman Anda dapat menghubungi dia melalui email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)

  Jika Anda memerlukan bantuan dalam melakukan proses pinjaman, Anda juga bisa menghubungi saya melalui email: (widyaokta750@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka Mrs. Jelli Mira, email: (jellimira750@gmail.com). Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah terpenuhi dalam pembayaran cicilan bulanan sesuai kesepakatan dengan perusahaan pinjaman.

  Jadi saya memutuskan untuk membagikan karya bagus Tuhan melalui SANDRAOVIALOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Yang Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

  ReplyDelete
 44. Saya Mariana Enzo meminjamkan Pinjaman Pemberi Pinjaman, kami adalah perusahaan pinjaman yang sah, terdaftar dan terjamin, dan kami memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, perusahaan pemerintah dan organisasi bisnis dan orang-orang dari segala jenis. Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk tujuan apa pun? Apakah Anda dalam masalah keuangan? Apakah Anda butuh solusi keuangan? Mariana Enzo pinjaman Layanan adalah solusi untuk semua masalah keuangan Anda, pinjaman kami mudah dan cepat. Hubungi kami hari ini untuk pinjaman yang Anda inginkan, kami dapat mengatur pinjaman yang sesuai dengan anggaran Anda dengan suku bunga 2%. Jika berminat, hubungi kami via email: emergencyloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 45. Halo

  Apakah Anda seorang investor, Pemilik Bisnis, Pengusaha, Kontraktor, Petani, Memulai e.t.c? Mungkin Anda memerlukan dana untuk membeli properti, memperbaiki / membalikkan, memperbaiki layanan / bangunan Anda mencari tempat yang dapat menjamin Anda meminjamkan jumlah yang Anda butuhkan (Annisa Ahmad) ke sini untuk membantu mereka yang membutuhkan tujuan arsip keuangan mereka, kami menginvestasikan Di properti, proyek / bisnis dan juga menawarkan semua jenis pinjaman berbunga rendah. Tarif, untuk orang yang tertarik dari negara manapun dengan tingkat kredit apakah anda ditolak oleh bank lain atau kreditor? Kami dapat menawarkan pinjaman yang Anda butuhkan dengan harga terjangkau, kami juga membutuhkan layanan dari Pialang yang bisa merujuk orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kami membayar setiap bulan untuk layanan Anda menghubungi kami melalui email di bawah ini jika Anda tertarik dengan pinjaman atau persyaratan. Investor
  Email: annisaahmadlaoncompany@gmail.com

  ReplyDelete
 46. Halo

  Apakah Anda seorang investor, Pemilik Bisnis, Pengusaha, Kontraktor, Petani, Memulai e.t.c? Mungkin Anda memerlukan dana untuk membeli properti, memperbaiki / membalikkan, memperbaiki layanan / bangunan Anda mencari tempat yang dapat menjamin Anda meminjamkan jumlah yang Anda butuhkan (Annisa Ahmad) ke sini untuk membantu mereka yang membutuhkan tujuan arsip keuangan mereka, kami menginvestasikan Di properti, proyek / bisnis dan juga menawarkan semua jenis pinjaman berbunga rendah. Tarif, untuk orang yang tertarik dari negara manapun dengan tingkat kredit apakah anda ditolak oleh bank lain atau kreditor? Kami dapat menawarkan pinjaman yang Anda butuhkan dengan harga terjangkau, kami juga membutuhkan layanan dari Pialang yang bisa merujuk orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kami membayar setiap bulan untuk layanan Anda menghubungi kami melalui email di bawah ini jika Anda tertarik dengan pinjaman atau persyaratan. Investor
  Email: annisaahmadlaoncompany@gmail.com

  ReplyDelete
 47. Halo

  Apakah Anda seorang investor, Pemilik Bisnis, Pengusaha, Kontraktor, Petani, Memulai e.t.c? Mungkin Anda memerlukan dana untuk membeli properti, memperbaiki / membalikkan, memperbaiki layanan / bangunan Anda mencari tempat yang dapat menjamin Anda meminjamkan jumlah yang Anda butuhkan (Annisa Ahmad) ke sini untuk membantu mereka yang membutuhkan tujuan arsip keuangan mereka, kami menginvestasikan Di properti, proyek / bisnis dan juga menawarkan semua jenis pinjaman berbunga rendah. Tarif, untuk orang yang tertarik dari negara manapun dengan tingkat kredit apakah anda ditolak oleh bank lain atau kreditor? Kami dapat menawarkan pinjaman yang Anda butuhkan dengan harga terjangkau, kami juga membutuhkan layanan dari Pialang yang bisa merujuk orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kami membayar setiap bulan untuk layanan Anda menghubungi kami melalui email di bawah ini jika Anda tertarik dengan pinjaman atau persyaratan. Investor
  Email: annisaahmadlaoncompany@gmail.com

  ReplyDelete
 48. Halo, saya Ainah Ann, saat ini saya tinggal di indonesia. Saya hampir muak dengan kehidupan beberapa bulan yang lalu karena saya membutuhkan uang untuk membayar tagihan saya, dan karena situasi saya, saya sangat ingin mendapatkan pinjaman untuk membayar tagihan saya yang sudah dikeluarkan dan membiayai bisnis saya. Semua usaha saya untuk mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman swasta dan korporasi internet ini benar-benar sia-sia.
   
  Poin terakhir saya untuk mengatakan selamat tinggal pada pencarian pinjaman adalah ketika Tuhan menyerahkan kepada saya sarana rezeki saya untuk bisnis dan mata pencaharian saya sampai saat ini, yang memberi saya pinjaman sebesar 750 juta Rupee Indonesia. Saya hanya harus bersaksi secara online ini karena saya tahu ada banyak orang di luar sana yang mencari jenis perbuatan baik ini, dan pada saat yang sama saya harus menceritakan dunia tentang kesempatan besar yang menanti mereka.
   
  Mengamankan pinjaman tanpa jaminan, Tidak ada pemeriksaan kredit, tidak ada penandatanganan, dan, hanya dengan tingkat bunga 2% saja dan rencana pembayaran dan jadwal yang lebih baik. Jangan buang waktu lagi, dan bayar tagihan Anda dengan bantuan Maureen Kurt Financial Service. Anda dapat menghubungi dia melalui (maureenkurtfinancialservice@gmail.com). Dia adalah wanita yang baik hati dan kebajikan, jadi jangan takut untuk bertemu dengannya untuk meminta bantuan. Jika ada keraguan atau ketakutan, Anda selalu bisa menghubungi saya melalui ainahann10@gmail.com

  ReplyDelete
 49. Inilah mytestimony !!
  Nama saya Arna dari kota jakarta di Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk memberi saran kepada semua orang untuk meredakan kewaspadaan mendapatkan pinjaman di sini, begitu banyak kreditur pinjaman di sini adalah scammers dan mereka hanya di sini untuk menipu Anda dari uang, saya mengajukan pinjaman sekitar 200 juta dari seorang wanita di Filipina dan saya kehilangan sekitar 7 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka berulang kali meminta bayaran, saya membayar hampir 7 juta uang jadi saya tidak mendapat pinjaman,

  Tuhan kemuliaan, saya bertemu dengan seorang teman yang biasa meminjam, dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan, jadi dia mengenalkan saya pada Ibu Elizabeth, CEO perusahaan pinjaman Elizabeth dan saya mengajukan 300 juta, saya pikir itu adalah sebuah lelucon. dan penipuan, tapi saya mendapat pinjaman saya dalam waktu kurang dari 24 jam hanya 2% tanpa agunan. Saya sangat senang karena saya telah diselamatkan dari kemiskinan.

  jadi saya menyarankan semua penghuni di sini yang membutuhkan pinjaman untuk dihubungi
  Ibu ELIZABETH CHRISTOPHER melalui email: (elizabethchristopherloan@gmail.com)

  Anda masih bisa menghubungi saya jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut melalui email: (arnahnana01@gmail.com)

  sekali lagi terima kasih semua untuk membaca kesaksian saya dan Tuhan terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup yang panjang dan sejahtera.

  ReplyDelete
 50. Lingkaran cahaya, ALLAHU AKBAR ..
  Saya adalah Ibu Annisa Ahmad, pemberi pinjaman swasta yang memberikan pinjaman kesempatan hidup. Apakah Anda memerlukan pinjaman segera untuk melunasi hutang Anda atau apakah Anda memerlukan pinjaman untuk memperbaiki bisnis Anda? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda memerlukan pinjaman atau hipotek? Mencari lebih karena kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis dengan tingkat bunga 1%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu Anda jika kami memberikan bantuan yang andal dan andal. Jadi hubungi kami hari ini melalui email di: {annisaahmadlaoncompany@gmail.com} kepercayaan jujur dalam pelayanan kami.

  Assalamu`alaikum wr wb,

  ReplyDelete
 51. selamat hari semuanya

  Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa ONE BILLION RISING FUND saat ini menawarkan Pinjaman Jangka Panjang dan Jangka Pendek untuk organisasi individu dan koperasi yang secara serius memerlukan dukungan finansial untuk memperbaiki bisnis atau kebutuhan keuangan lainnya dengan tingkat suku bunga rendah. untuk segala bentuk pinjaman keuangan, ini terjangkau, dengan suku bunga rendah, layanan pinjaman kami berkisar dari jumlah minimum ($ 3.000,00) sampai jumlah maksimum ($ 40.000, .00) dan dengan durasi minimum 1 tahun, dan jangka waktu maksimum 10 tahun yang telah disetujui oleh perusahaan pinjaman, sebelum kami dapat mengarahkan Anda ke bank pengalihan yang akan segera memulai pinjaman Anda, jadi biarlah kami memiliki aplikasi Anda sekarang dengan rincian Anda untuk diproses lebih lanjut hubungi kami dengan informasi berikut. di bawah.
  via email: onebillionrisingfund@gmail.com
  BBM: D8E814FC
  kami menawarkan pinjaman dalam berbagai mata uang
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
  DOLAR
  POUND
  EURO
  RM
  IDR

  hubungi kami sekarang

  ReplyDelete
 52. selamat hari semuanya

  Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa ONE BILLION RISING FUND saat ini menawarkan Pinjaman Jangka Panjang dan Jangka Pendek untuk organisasi individu dan koperasi yang secara serius memerlukan dukungan finansial untuk memperbaiki bisnis atau kebutuhan keuangan lainnya dengan tingkat suku bunga rendah. untuk segala bentuk pinjaman keuangan, ini terjangkau, dengan suku bunga rendah, layanan pinjaman kami berkisar dari jumlah minimum ($ 3.000,00) sampai jumlah maksimum ($ 40.000, .00) dan dengan durasi minimum 1 tahun, dan jangka waktu maksimum 10 tahun yang telah disetujui oleh perusahaan pinjaman, sebelum kami dapat mengarahkan Anda ke bank pengalihan yang akan segera memulai pinjaman Anda, jadi biarlah kami memiliki aplikasi Anda sekarang dengan rincian Anda untuk diproses lebih lanjut hubungi kami dengan informasi berikut. di bawah.
  via email: onebillionrisingfund@gmail.com
  BBM: D8E814FC
  kami menawarkan pinjaman dalam berbagai mata uang
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
  DOLAR
  POUND
  EURO
  RM
  IDR

  hubungi kami sekarang

  ReplyDelete
 53. Anda bisa disetujui untuk pinjaman hari ini!

  Pinjaman yang mudah dan cepat dengan suku bunga rendah yang terjangkau saat ini terjadi di sini untuk membantu Anda saat Anda sangat membutuhkannya. Ibu Ibrahim Maisara Lender adalah perusahaan pinjaman sejati yang berdedikasi untuk menyediakan solusi keuangan tim profesional dan berkualifikasi tinggi dapat melayani semua jenis keadaan keuangan. Apakah Anda membeli atau membangun rumah baru, berinvestasi di bisnis, properti investasi, Menjalankan Proyek, membiayai kembali atau mengkonsolidasikan pinjaman Anda yang ada, atau bahkan membeli mobil baru, kami dapat membantu Anda mendapatkan kesepakatan terbaik.

  24 jam sehari, bahkan akhir pekan dan hari libur - proses online otomatis kami memberi Anda akses mudah ke solusi keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Bila Anda membutuhkan bantuan dari Ibu Ibrahim Maisara Lender sangat terlatih agen layanan pelanggan, hubungi kami. Agen kami berdiri tujuh hari seminggu untuk membantu Anda. Untuk mendapatkan uang yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya, Kami menawarkan berbagai macam pinjaman dan pembiayaan dengan berbagai metode pendanaan kepada pelanggan.

  Kami ingin setiap pelanggan puas dengan layanan kami, dan kami terus mendorong maju dengan teknologi baru untuk mewujudkan tujuan ini. Kami mengerti bahwa klien kami menginginkan solusi positif dan layanan yang luar biasa saat memilih pinjaman untuk memperbaiki kehidupan pelanggan kami. Dan membantu mereka memecahkan masalah uang mereka. Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini Via:

  Http: // ibrahimmaisaralenders.wordpress.com
  Email: Ibrahimmaisaralenders@gmail.com
  BBM INVITE: D8CFF0A7

  ReplyDelete
 54. Apakah kamu butuh pinjaman?
  Apakah Anda butuh Keuangan?
  Apakah Anda mencari Keuangan?
  Apakah Anda mencari uang untuk memperbesar bisnis Anda?
  Kami membantu individu dan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman untuk bisnis
  memperluas dan menata bisnis baru dengan jumlah berapa pun, Dapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang terjangkau sebesar 1%, Apakah Anda memerlukan uang / pinjaman ini untuk bisnis dan untuk membersihkan tagihan Anda? untuk garansi 100% kirimkan email sekarang untuk informasi lebih lanjut hubungi kami sekarang melalui Email: ((anthony.yulianalenders@gmail.com))

  ReplyDelete
 55. Saya Widaya Tarmuji, saya menggunakan waktu ini untuk memperingatkan semua rekan saya INDONESIANS. yang telah terjadi di sekitar mencari pinjaman, Anda hanya harus berhati-hati. satu-satunya tempat dan perusahaan yang dapat menawarkan pinjaman Anda adalah TRACY MORGAN LOAN FIRM. Saya mendapat pinjaman saya dari mereka. Mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman yang sah di internet. Lainnya semua pembohong, saya menghabiskan hampir 32 juta di tangan pemberi pinjaman palsu.

  Tapi Tracy Morgan memberi saya mimpi saya kembali. Ini adalah alamat email yang sebenarnya mereka: tracymorganloanfirm@gmail.com. Email pribadi saya sendiri: widayatarmuji@gmail.com. Anda dapat berbicara dengan saya kapan saja Anda inginkan. Terima kasih semua untuk mendengarkan permintaan untuk saran saya. hati-hati

  ReplyDelete
 56. kabar baik!!!!

  Hello All, nama saya Jane alice seorang wanita dari Indonesia, dan saya bekerja dengan kompensasi Asia yang bersatu, dengan cepat saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia yang mencari pinjaman Internet agar berhati-hati agar tidak jatuh ke tangan penipu. dan fraudstars banyak kreditor kredit palsu ada di sini di internet dan ada juga yang nyata dan nyata,

  Saya ingin membagikan testimonial tentang bagaimana Tuhan menuntun saya kepada pemberi pinjaman sebenarnya dan dana pinjaman Real telah mengubah hidup saya dari rumput menjadi Grace, setelah saya tertipu oleh beberapa kreditor kredit di internet, saya kehilangan banyak uang untuk membayar pendaftaran. biaya. . , Biaya garansi, dan setelah pembayaran saya masih mendapatkan pinjaman saya.

  Setelah berbulan-bulan berusaha mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah uang yang dikeluarkan tanpa meminjam dari perusahaan mereka, saya menjadi sangat putus asa untuk mendapatkan pinjaman dari kreditor kredit genue online yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya jadi saya memutuskan untuk menghubungi teman saya. yang mendapatkan pinjaman onlinenya sendiri, kami mendiskusikan kesimpulan kami mengenai masalah ini dan dia bercerita tentang seorang pria bernama Mr. Dangote yang adalah CEO Dangote Loan Company.

  Jadi saya mengajukan pinjaman sebesar Rp400.000.000 dengan tingkat bunga rendah 2%, tidak peduli berapa umur saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya inginkan adalah membangun bisnis saya dan pinjaman saya mudah disetujui. Tidak ada tekanan dan semua persiapan yang dilakukan dengan transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah mendapatkan sertifikat yang diminta dikembalikan, maka uang pinjaman saya disimpan ke rekening bank saya dan mimpiku menjadi kenyataan. Jadi saya ingin menyarankan agar setiap orang segera melamar kepada Mr. Dangote Loan Company Via email (dangotegrouploandepartment@gmail.com) dan Anda juga bisa bertanya kepada Rhoda (ladyrhodaeny@gmail.com) dan Mr. jude (judeelnino@gmail.com) dan Juga Pak Nikky (nicksonchristian342@gmail.com) untuk pertanyaan lebih lanjut

  Anda juga bisa menghubungi saya melalui email di ladyjanealice@gmail.com
  Dan Anda bisa mengikuti Mr dangote on instagram untuk lebih jelasnya di dangoteloancompany

  ReplyDelete
 57. Estoy contento hoy de que obtuve un prรฉstamo de esta compaรฑรญa legรญtima despuรฉs de muchos aรฑos de pรฉrdidas financieras y tambiรฉn me timaron en el proceso hasta que conocรญ a este gran hombre que me ayudรณ con un prรฉstamo de $ 533,000 y aconsejarรฉ a todos los solicitantes de prรฉstamos para contactar esta empresa por correo electrรณnico: willianloanfirm6@gmail.com, whatsapp en +1 (214) 305-8945.

  ReplyDelete
 58. Halo!

  Apakah Anda Perlu layanan pinjaman yang sah dan cepat?

  Daftar sekarang dan dapatkan uang Anda dengan segera!

  * Posisi antara 5000 hingga 50 juta
  * Pilih antara 1 hingga 30 tahun untuk membayar kembali.
  * Ketentuan pinjaman yang fleksibel.

  Semua ini dan lebih banyak lagi, silakan hubungi kami.

  Nama lengkap: ..........
  Nomor telepon:.......
  Pendapatan bulanan: .............
  Negara ...............................
  Tujuan Pinjaman ...........
  Jumlah yang dibutuhkan .................
  Status Pinjaman ............
  Durasi: ...........................

  Hubungi kami melalui email: thompson.loanservice@gmail.com
  Pengelolaan.
  Hubungi Speedy kredit sekarang !!!

  ReplyDelete
 59. Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang CREDIT UNION DAYA LESTARI di salah satu blog saya menghubungi CREDIT UNION DAYA LESTARI konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun 2017 dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email:::(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  dia BBM INVITE:{D8980E0B}
  Calls Only ::{+12542276869}
  WhatsApp Only::{+33753893351}

  ReplyDelete
 60. Saya Widya Okta, saya ingin bersaksi pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup saya untuk orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata itu, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara.
  Apakah mereka mencari pinjaman di antara Anda? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan kredit palsu di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 6 kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka.

  Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan seorang teman saya yang saya jelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya kepada perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan yaitu SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapatkan pinjaman saya sebesar Rp900.000.000 dari SANDRAOVIALOANFIRM pada tingkat rendah 2% dalam 24 jam yang saya terapkan tanpa tekanan atau stres. Jika Anda membutuhkan pinjaman, Anda dapat menghubungi dia melalui email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)

  Jika Anda memerlukan bantuan dalam proses pinjaman, Anda dapat menghubungi saya melalui email: (widyaokta750@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka, Mrs. Jelli Mira, email: (jellimira750@gmail.com). Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah membayar pembayaran cicilan bulanan seperti yang disepakati dengan perusahaan pinjaman.

  Jadi saya memutuskan untuk membagikan karya baik Tuhan melalui SANDRAOVIALOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

  ReplyDelete
 61. Assalamualaikum Wr. Wb.

  WhatsApp Only::::{+33753893351}
  Email:::::::::{aditya.aulia139@gmail.com}
  {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan CREDIT UNION DAYA LESTARI via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  ReplyDelete
 62. Dear Sir / ma

  Terutama di seluruh dunia, Anda perlu meminjam uang antar individu untuk mengatasi kesulitan keuangan dan akhirnya menyelesaikannya

  deadlock terprovokasi oleh bank, dengan menolak file aplikasi pinjaman Anda. Kami adalah jaringan pakar keuangan swasta

  mampu memberikan pinjaman untuk jumlah yang Anda butuhkan dan dengan kondisi yang membuat hidup Anda lebih mudah. Kita punya

  membantu Anda dalam bidang-bidang berikut:
  Keuangan *
  * Pinjaman Rumah
  * Investasi Pinjaman
  * Pinjaman Otomatis
  * Konsolidasi hutang
  * Lini Kredit
  * Hipotek Kedua
  * Akuisisi kredit
  Anda terjebak, bank dilarang dan Anda tidak mendapatkan manfaat dari bank atau Anda lebih baik memiliki proyek dan

  membutuhkan pembiayaan, kredit macet atau butuh uang untuk membayar tagihan, uang untuk berinvestasi dalam bisnis.

  Sementara kami siap melayani Anda untuk aplikasi pinjaman pribadi Anda dari € 500 hingga € 10 juta untuk masing-masing

  tertentu dapat membayar bunga 2%. Kami berada dalam posisi untuk bertemu peminjam kami dalam waktu 2 jam

  penerimaan aplikasi mereka.
  Silakan hubungi kami untuk detail lebih lanjut;
  Perusahaan Pinjaman Veronica
  verloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 63. Halo semuanya

  Saya Ahmed Sabindut dan memberikan kepada Anda informasi yang sangat penting tentang pinjaman dan saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda harus bijaksana tentang bagaimana Anda pergi tentang meminjamkan di internet karena banyak pemberi pinjaman pinjaman online adalah penipu mereka tidak nyata dan saya punya menjadi korban banyak peminjam palsu online

  Seperti yang mereka katakan, "Tidak ada apa-apa untuk Tidak Ada" jadi saya harus membayar untuk mendapatkan pinjaman dari mereka dan setelah banyak janji manis, itulah bagaimana mereka merobek uang saya yang diperoleh dengan susah payah dari saya. Semua harapan hilang, aku tidak bisa memberi tahu istriku apa yang terjadi dan aku sekarat dalam diam tanpa uang untuk membeli susu untuk anakku dan biaya sekolah yang harus aku bayar dan uang bisnisku telah digunakan untuk membayar pinjaman perusahaan.

  Satu hari yang setia saya berada di internet ketika saya melihat sebuah iklan dari sebuah perusahaan pinjaman bernama GLOBAL FUND FOUNDATION yang mengatakan bahwa mereka memperlakukan setiap orang dengan adil meskipun skor kredit mereka dan mereka terdengar begitu percaya diri pada iklan

  Saya mengambil alamat email GLOBAL FUND FOUNDATION dan saya menghubungi perusahaan tersebut, mereka menyambut saya dan meminta informasi saya yang saya berikan kepada mereka dan melalui proses peminjaman mereka dan setelah itu pengacara menghubungi saya dan memberi saya info lebih lanjut tentang permohonan pinjaman saya dan akibatnya jika saya gagal membayar kembali sehingga saya meyakinkan pengacara bahwa saya akan membayar kembali sehingga setelah ditetapkan dan selesai mereka memberi saya dokumen pinjaman saya untuk dicetak daripada ketika saya tahu saya adalah dengan pemberi pinjaman yang tepat sehingga saya mencetak dokumen yang ditandatangani dan dikirim salinan pindaian dokumen kepada mereka melalui fase akhir pinjaman saya sehingga perusahaan meyakinkan saya bahwa saya akan mendapatkan pinjaman saya keesokan harinya karena waktu telah habis untuk melakukan transfer kepada saya dan mereka meyakinkan saya sehingga saya berharap dan berdoa dan Saya sangat terkejut ketika pinjaman saya sebesar Rp350 juta dikreditkan ke dalam rekening saya. Saya tidak percaya sehingga saya segera berlari ke bank dan menemukan bahwa uang masuk.

  JADI INI ADALAH PEMBUKA MATA BAGI SEMUA ANDA YANG MENDAPATKAN PENCINTAAN, JANGAN MEMBAYAR, DAN ANDA BISA JUGA BERLAKU

  GLOBAL FUND FOUNDATION
  $$$$ globalfundfoundation9@gmail.com $$$$$

  Hubungi saya di

  Ahmed .E Sabindut
  sabindutahmed@gmail.com

  ReplyDelete
 64. Halo semuanya

  Saya Ahmed Sabindut dan memberikan kepada Anda informasi yang sangat penting tentang pinjaman dan saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda harus bijaksana tentang bagaimana Anda pergi tentang meminjamkan di internet karena banyak pemberi pinjaman pinjaman online adalah penipu mereka tidak nyata dan saya punya menjadi korban banyak peminjam palsu online

  Seperti yang mereka katakan, "Tidak ada apa-apa untuk Tidak Ada" jadi saya harus membayar untuk mendapatkan pinjaman dari mereka dan setelah banyak janji manis, itulah bagaimana mereka merobek uang saya yang diperoleh dengan susah payah dari saya. Semua harapan hilang, aku tidak bisa memberi tahu istriku apa yang terjadi dan aku sekarat dalam diam tanpa uang untuk membeli susu untuk anakku dan biaya sekolah yang harus aku bayar dan uang bisnisku telah digunakan untuk membayar pinjaman perusahaan.

  Satu hari yang setia saya berada di internet ketika saya melihat sebuah iklan dari sebuah perusahaan pinjaman bernama GLOBAL FUND FOUNDATION yang mengatakan bahwa mereka memperlakukan setiap orang dengan adil meskipun skor kredit mereka dan mereka terdengar begitu percaya diri pada iklan

  Saya mengambil alamat email GLOBAL FUND FOUNDATION dan saya menghubungi perusahaan tersebut, mereka menyambut saya dan meminta informasi saya yang saya berikan kepada mereka dan melalui proses peminjaman mereka dan setelah itu pengacara menghubungi saya dan memberi saya info lebih lanjut tentang permohonan pinjaman saya dan akibatnya jika saya gagal membayar kembali sehingga saya meyakinkan pengacara bahwa saya akan membayar kembali sehingga setelah ditetapkan dan selesai mereka memberi saya dokumen pinjaman saya untuk dicetak daripada ketika saya tahu saya adalah dengan pemberi pinjaman yang tepat sehingga saya mencetak dokumen yang ditandatangani dan dikirim salinan pindaian dokumen kepada mereka melalui fase akhir pinjaman saya sehingga perusahaan meyakinkan saya bahwa saya akan mendapatkan pinjaman saya keesokan harinya karena waktu telah habis untuk melakukan transfer kepada saya dan mereka meyakinkan saya sehingga saya berharap dan berdoa dan Saya sangat terkejut ketika pinjaman saya sebesar Rp350 juta dikreditkan ke dalam rekening saya. Saya tidak percaya sehingga saya segera berlari ke bank dan menemukan bahwa uang masuk.

  JADI INI ADALAH PEMBUKA MATA BAGI SEMUA ANDA YANG MENDAPATKAN PENCINTAAN, JANGAN MEMBAYAR, DAN ANDA BISA JUGA BERLAKU

  GLOBAL FUND FOUNDATION
  $$$$ globalfundfoundation9@gmail.com $$$$$

  Hubungi saya di

  Ahmed .E Sabindut
  sabindutahmed@gmail.com

  ReplyDelete
 65. Assalamualaikum Wr. Wb.

  WhatsApp Only::::{+33753893351}
  Email:::::::::{aditya.aulia139@gmail.com}
  {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan CREDIT UNION DAYA LESTARI via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  ReplyDelete
 66. Halo semua orang di situs ini sangat senang karena saya akhirnya mendapat pinjaman, semua pujian kepada ALLAH saya mendapat pinjaman Rp 170.000.000 juta dari Anthony Yuliana semoga ALLAH terus memberkati mereka, saya hanya melakukan pembayaran untuk biaya pinjaman saya asuransi dan biaya transfer sebelum saya mendapatkan jumlah pinjaman saya Rp 170.000.000 juta, masukkan ke dalam rekening saya (BCA) 0272262754, bagi mereka yang mencari pinjaman harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu hanya sedikit yang nyata dan Anthony Yuliana adalah salah satu pemberi pinjaman pinjaman nyata dan ASLI, Anda juga dapat menghubungi Pemberi Pinjaman Anthony Yuliana jika Anda membutuhkan pinjaman, BBM INVITE ((E37F9BCC)) nomor whatsapp +2348138908619 email (anthony.yulianalenders@gmail.com)
  email saya sendiri (ennywaper771@gmail.com)

  ReplyDelete
 67. Halo,
  Nama saya Dodi Bayu, saya adalah korban penipuan di tangan pemberi pinjaman palsu, saya telah kehilangan sekitar 18 juta karena saya membutuhkan modal 180 juta, saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi, bisnis saya hancur dan di proses kehilangan anak saya, saya tidak tahan lagi terjadi hal ini, pada bulan Juli 2018, teman saya Jerry Andi yang memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Anthony Yuliana, yang akhirnya membantu saya mendapatkan pinjaman sebesar Rp 180 juta setelah saya membuat pembayaran asuransi pinjaman dan biaya transfer saya. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi tahu orang Indonesia bahwa ada banyak penipuan di luar sana, tetapi Anthony Yuliana dapat dipercaya dan dapat dipercaya sehingga jika Anda membutuhkan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat, cukup mendaftar melalui Anthony Yuliana dan Anda dapat menghubungi melalui email: (anthony.yulianalenders@gmail.com)
  BBM INVITE (E37F9BCC) Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (dodibayu32@gmail.com) Anda juga dapat menghubungi teman saya (jerryandi843@gmail.com)

  ReplyDelete
 68. Nama saya adalah Okta Mira Anda dipersilakan untuk ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY tempat di mana Anda memiliki kesempatan untuk mengubah defisit keuangan menjadi individu yang kaya dengan bantuan staf berkualifikasi tinggi melalui staf yang bertekad dan memiliki sumber daya keuangan yang baik tempat berselingkuh atau merampok Orang-orang dari uang mereka adalah tabu tempat di mana Anda dilengkapi secara finansial untuk mengatasi kekurangan keuangan saya telah mengulurnya itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberi tahu Anda bahwa tidak semua kreditur online adalah penipuan atau penipuan karena prioritas utama ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY adalah untuk menyediakan dana dalam mata uang apa pun untuk semua klien mereka sehingga mereka akan dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka setiap hari jadi jangan biarkan saya ditinggalkan Anda membutuhkan dana untuk:
  ✓ Tagihan Rumah Sakit
  ✓ Renovasi Rumah
  ✓ Pembesaran Bisnis
  ✓ Refinancing Ekstensi Pertanian
  ✓ Penambangan Emas
  ✓ Proyek pembiayaan dengan kebutuhan keuangan yang lebih tinggi Semua ini dan banyak lagi
  email:{iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}
      WhatsApp Only :: {+33753893351}
       BBM INVITES: {D8980E0B,4424A}

  ReplyDelete
 69. Halo semua orang di situs ini sangat senang karena saya akhirnya mendapat pinjaman, semua pujian kepada ALLAH saya mendapat pinjaman Rp 170.000.000 juta dari Anthony Yuliana semoga ALLAH terus memberkati mereka, saya hanya melakukan pembayaran untuk biaya pinjaman saya asuransi dan biaya transfer sebelum saya mendapatkan jumlah pinjaman saya Rp 170.000.000 juta, masukkan ke dalam rekening saya (BCA) 0272262754, bagi mereka yang mencari pinjaman harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu hanya sedikit yang nyata dan Anthony Yuliana adalah salah satu pemberi pinjaman pinjaman nyata dan ASLI, Anda juga dapat menghubungi Pemberi Pinjaman Anthony Yuliana jika Anda membutuhkan pinjaman, BBM INVITE ((E37F9BCC)) nomor whatsapp +2348138908619 email (anthony.yulianalenders@gmail.com)
  email saya sendiri (ennywaper771@gmail.com)

  ReplyDelete
 70. Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang ISKANDAR LESTARI LOAN COMPAMY di salah satu blog saya menghubungi ISKANDAR LESTARI LOAN COMPAMY konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun ini tahun dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email:::(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  dia BBM INVITE:{D8980E0B}
  WhatsApp Only::{ 33753893351}

  ReplyDelete
 71. Nama saya Fatma Wati, saya ingin menggunakan medium ini untuk menasihati semua orang supaya berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman Internet kerana begitu banyak peminjam internet di sini adalah semua penipu dan mereka hanya berkongsi cerita untuk menipu wang anda, saya memohon pinjaman sebesar Rp45,000,000,00 dari seorang wanita di Jerman dan saya kehilangan jumlah sebesar Rp8.000.000,00 tanpa mendapat pinjaman,

  Pada tarikh 27 September, 2018, kawan saya DIANA JAMES di tempat kerja saya memberitahu saya bagaimana dia memohon pinjaman daripada GLOBAL FINANCE LIMITED dan dia akhirnya menerima pinjamannya. Saya tidak pernah mempercayainya sehingga saya pergi bersamanya ke bank untuk mengesahkannya dan saya kagum kerana saya telah kehilangan banyak wang hanya untuk mendapatkan pinjaman untuk keluarga saya.

  Semoga Tuhan memberkati Puan Augusta Ibramim yang baik untuk apa yang dia lakukan kepada saya dan keluarga saya, saya memberitahu kawan saya untuk memperkenalkan saya kepada ibu yang baik. Augusta Ibramhim, GLOBAL FINANCE LIMITED, dia dan saya memohon pinjaman sebanyak Rp180,000,000,00.
  Saya mematuhi terma dan syarat pinjaman syarikat dan permohonan pinjaman saya diluluskan untuk saya tanpa tekanan dan kesukaran.

  Akhirnya, saya menerima pinjaman dalam akaun bank saya dan saya memanggil rakan saya DIANA JAMES bahawa saya telah menerima pinjaman dan saya juga telah memperkenalkan begitu banyak orang kepada ibu yang baik Puan Augusta Ibramhim.
  Saya mahu anda yang membaca kesaksian saya untuk menghubungi ibu yang baik jika anda memerlukan pinjaman supaya anda juga akan memberi keterangan mengenai muhibah ibu yang baik.

  jadi saya menggunakan jalan ini untuk memaklumkan setiap orang Indonesia dan orang lain yang sesuai untuk membaca kesaksian saya dan dia memerlukan pinjaman untuk dihubungi
  Puan Augusta Ibramhim melalui EMAIL: (augustaibramhim11@gmail.com)
  Anda masih boleh menghubungi saya jika anda memerlukan maklumat lanjut melalui EMAIL: fatmawati111m@gmail.com
  Anda juga boleh menghubungi rakan saya DIANA JAMES melalui EMAILnya: dianajames111m@gmail.com

  sekali lagi terima kasih semua kerana membaca kesaksian saya, dan semoga Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran.

  ReplyDelete
 72. Assalamualaikum, saya JERRY ANDI sangat senang karena saya mendapat pinjaman dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman Saya tidak pernah percaya bahwa saya bisa mendapatkan pinjaman di situs ini, semua pujian ditujukan kepada TUHAN, saya mendapat pinjaman sebesar Rp70.000. 000 juta dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman semoga ALLAH memberkati mereka semua, saran saya kepada mereka yang mencari pinjaman di situs ini bahwa mereka harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman palsu, untuk pinjaman 100%, hubungi (anthony.yulianalender @ gmail.com) BBM INVITE ((E37F9BCC)) atau melalui whatsapp +2348138908619 Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya {jerryandi843@gmail.com}

  ReplyDelete
 73. Saya Widya Tarmuji, saya ingin bersaksi tentang pekerjaan baik Tuhan dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan beberapa kata-kata itu, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka mencari pinjaman di antara Anda? Jadi, Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman curang di internet, tetapi mereka sangat asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari 6 kreditor pemberi pinjaman, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka.

  Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan teman saya menjelaskan situasi saya, kemudian memperkenalkan saya ke sebuah perusahaan pinjaman yang kredibel, TRACYMORGANLOANFIRM. Saya mendapat pinjaman Rp. 800.000.000 dari TRACYMORGANLOANFIRM dengan tingkat rendah 2% dalam 24 jam yang saya gunakan tanpa tekanan atau tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman, Anda dapat menghubungi MRS melalui email: (TRACYMORGANLOANFIRM@gmail.com)

  Jika Anda memerlukan bantuan dalam proses pinjaman, Anda juga dapat menghubungi saya melalui email: (widyatarmuji@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka, Tn. Tonimark, email: (Tonimark28@gmail.com). Apa yang saya lakukan adalah memastikan bahwa saya tidak pernah dipenuhi dalam pembayaran cicilan bulanan sebagaimana disepakati dengan perusahaan pinjaman.

  Jadi saya memutuskan untuk membagikan pekerjaan baik Tuhan melalui TRACYMORGANLOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Yang Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

  ReplyDelete
 74. Hai
  Saya Anik Harry Andayani (anikharryandayani@gmail.com)
  dan saya dari Papua Indonesia
  Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu semua orang bahwa pinjaman online tidak mudah didapat karena banyak pinjaman online yang Anda lihat hari ini adalah penipuan dan saya telah menjadi korban berulang kali dan mereka mengumpulkan uang hasil jerih payah saya dengan janji-janji manis
  Mereka bahkan bersumpah kepada ALLAH hanya untuk membuat Anda mempercayai mereka dan mereka memberi tahu Anda bahwa pembayarannya hanya sekali tetapi setelah Anda melakukan pembayaran, mereka membawa alasan lain bagi Anda untuk membayar lagi dan lagi dan lagi dan pada akhirnya tidak ada pinjaman tidak ada pengembalian uang sampai Anda lelah cuti
  Saya butuh uang sehingga pada hari yang setia saya melihat kesaksian seorang wanita EFENDI LISA QUEEN yang menulis tentang perusahaan pinjaman bernama ONE BILLION RISING FUND pinjaman dari perusahaan dan dia bahkan menunjukkan kepada saya rekening banknya bahwa dia masih memiliki sejumlah pinjaman di rekeningnya setelah semua pengeluarannya dan saya melihat dia masih memiliki Rp79.250.250,25 di rekeningnya sehingga saya mendapatkan lebih banyak keberanian dan saya bersaing dengan perusahaan melalui Gmail :: onebillionrisingfund@gmail.com

  Mereka menyambut saya dan meminta cridentilas saya yang saya berikan dan setelah itu mereka membawa saya melalui proses pinjaman mereka dan setelah itu advokat perusahaan menghubungi saya juga jadi setelah mengatur dan melakukan bank hubungi saya dan suka bermain
  bermain saya mendapat pinjaman dari mereka sekarang saya seorang ibu yang bahagia dan bank saya telah memulai bisnisnya sendiri dan sekarang kami dapat memenuhi kebutuhan keluarga

  Saya tidak punya momocycle, saya punya mobil sendiri sekarang, jadi saya berterima kasih banyak untuk ONE BILLION RISING FUND. Saya melewati masa-masa sulit saya dan saya mendorong Anda semua untuk keluar dan menghubungi perusahaan jika Anda menginginkan pinjaman asli dan mereka menang. tidak bisa menang. Anda dan Anda dapat menghubungi mereka melalui Gmail seperti itu
  GMAIL :::: onebillionrisingfund@gmil.com

  ReplyDelete
 75. Ini luar biasa saat saya mengira semua telah selesai dengan saya Ibu Iskandar datang untuk menyelamatkan saya. Saya sangat berhutang sejauh orang-orang yang saya pinjam uang dari geng melawan saya dan kemudian membuat saya ditangkap sebagai akibat dari hutang saya. ditahan selama berbulan-bulan maka masa rahmat diberikan kepada saya saat saya dipulangkan dan dibebaskan untuk pergi dan mencari uang untuk membayar semua hutang yang saya terima sehingga saya diberitahu bahwa ada beberapa kreditur sah online sehingga saya harus mencari Karena melalui blog saya berualang kali tertipu tapi ketika saya menemukan Ibu Iskandar CEO ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM, Tuhan mengarahkAan saya ke iklannya melalui blog karena daya tarik saya terhadapnya adalah benar-benar mukjizat mungkin karena Tuhan telah melihat bahwa saya memiliki banyak menderita karena itulah dia mengarahkan saya kepadanya. Jadi saya menerapkannya dengan antusias setelah beberapa jam pinjaman saya disetujui oleh Dewan dan dalam dua hari saya dikreditkan dengana jumlah pasti yang saya berikaan untuk semua ini tanpa jaminan tambahan Kredit Tanpa Agunan (KTA) sama seperti saya berbicara dengan Anda sekarang saya telah dapat menghapus semua hutang saya dan sekarang saya memiliki supermarket sendiri, saya tidak memerlukan bantuan orang lain sebelum saya memberi makan atau mengambil keuangan apa pun keputusan saya tidak punya urusan dengan Polisi lagi saya sekarang adalah wanita merdeka. Anda ingin mengalami kemandirian finansial seperti saya silahkan hubungi Ibu melalui BBM-nya: {D8980E0B} atau melalui email perusahaan: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) Anda tidak dapat memperdebatkan fakta bahwa di dunia kesulitan ini Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda mengatasi gejolak keuangan dalam hidup Anda dengan satu atau lain cara, jadi saya memberi Anda mandat untuk mencoba dan menghubungi Ibu Iskandar di alamat di atas sehingga bisa mengatasi kemerosotan keuangan dalam hidup Anda. Anda bisa menghubungi saya melalui email berikut: (anggaannisa1979@gmail.com)) selalu bersikap positif dengan Ibu Iskandar dia akan melihat Anda melalui semua tantangan finansial Anda dan kemudian memberi Anda sebuah tampilan baru finansial.

  Detail Kontak Penuh:

  Perusahaan: ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM (ISKANDAR LENDERS)
  Email: {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}
  BBM INVITES: {D8980E0B}
                         : {4424AA}
  Alamat Facebook: {www.facebook.com/iskandar.lesteri.7}
  Website: {iskandarlestari.wordpress.com}

             TESTIMONI OLEH
  Penerima Manfaat: Angga Annisa
     Email: {anggaannisa1979@gmail.com}

  ReplyDelete
 76. saudara-saudara

  Saya di sini untuk bersaksi tentang kebaikan Allah dalam hidup saya dan bagaimana saya diselamatkan dari tekanan finansial karena bisnis saya sedang menurun dan keluarga saya dalam keadaan sulit sehingga kami bahkan tidak dapat membayar uang sekolah untuk anak-anak, karena kepahitan mengambil alih hatiku

  Suami saya juga menggagalkan karena kami menjalankan bisnis keluarga di (Surabaya, Jawa Timur) dimana kami jadi bingung suami saya mencoba untuk mendapatkana pinjaman dari bank dia menolak pinjaman jadi dia online mencari pinjaman karena dia ditipu oleh sone imposters online yang menjanjikan kepadanya pinjaman dan mengatakan harus membayar biaya untuk mendapatkan pinjaman sehingga husbank saya meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar biaya maka mereka meminta biaya lagi dengan beberapa alasan dia harus pergi dan meminjam dari saudaranya di (Bekasi) untuk memastikan dia mendapatkan pinjaman setidaknya untuk membiayaiu kebutuhan keluarga dan setelah dia membuat biaya, dia diminta untuk membayar lagi dengan alasan tertentu, hal ini membuat keluarga kelaparan meningkat sehingga kami harus mengumpulkan makanan dari tetangga dekat kami. dan selama berbulan-bulan kami menderita dan bisnis ditutup untuk sementara waktu
  Jadi satu sore yang setia sekitar pukul 14:00 tetangga dekat ini menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman secara online sehingga jika dia mendapatkan pinjaman, dia akan mengenalkan saya ke perusahaan tersebut sehingga kami pergi ke ATM bersama-sama dan Memeriksa pinjaman itu tidak ada sehingga kami menunggu sekitar 30 menit kemudian kami mendapat peringatan di teleponnya dari banknya bahwa dia telah menerima monney di akunnya sehingga kami memeriksa saldo rekeningnya dan lihatlah 300 juta kepadanya sebagai pinjaman

  Segera saya berteriak di depan umum sambil menangis dan pada saat itu yang bisa saya pikirkan adalah jika saya dengan jumlah seperti itu, masalah saya berakhir, jadi kami pulang ke rumah saya tidak memberi tahu suami saya, dari 1 juta dia memberi saya saya membeli beberapa bahan makanan di rumah dan berlangganan dan tetangga saya dan saya meminta pinjaman kepada perusahaan karena dia memberi saya pedoman sehingga kami mengikuti prosesnya karena prosesnya sama sehingga setelah semua prosesnya, rekan-rekan saya diberi pinjaman oleh saya
  ONE BILLION RISING FUND (onebillionrisingfund@gmail.com)
  BBM: D8E814FC

  Anda juga bisa mendaftar sekarang dan menyelesaikan masalah keuangan Anda
  Saya berbagi cerita ini karena saya tahu bahwa begitu banyak orang di luar sana memerlukan bantuan keuangan dan perusahaan akan membantu Anda
  Gmail saya adalah

  Ratu Efendi Lisa
  efendiqueenlisa@gmail.com

  ReplyDelete
 77. Ini luar biasa saat saya mengira semua telah selesai dengan saya Ibu Iskandar datang untuk menyelamatkan saya. Saya sangat berhutang sejauh orang-orang yang saya pinjam uang dari geng melawan saya dan kemudian membuat saya ditangkap sebagai akibat dari hutang saya. ditahan selama berbulan-bulan maka masa rahmat diberikan kepada saya saat saya dipulangkan dan dibebaskan untuk pergi dan mencari uang untuk membayar semua hutang yang saya terima sehingga saya diberitahu bahwa ada beberapa kreditur sah online sehingga saya harus mencari Karena melalui blog saya berualang kali tertipu tapi ketika saya menemukan Ibu Iskandar CEO ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM, Tuhan mengarahkAan saya ke iklannya melalui blog karena daya tarik saya terhadapnya adalah benar-benar mukjizat mungkin karena Tuhan telah melihat bahwa saya memiliki banyak menderita karena itulah dia mengarahkan saya kepadanya. Jadi saya menerapkannya dengan antusias setelah beberapa jam pinjaman saya disetujui oleh Dewan dan dalam dua hari saya dikreditkan dengana jumlah pasti yang saya berikaan untuk semua ini tanpa jaminan tambahan Kredit Tanpa Agunan (KTA) sama seperti saya berbicara dengan Anda sekarang saya telah dapat menghapus semua hutang saya dan sekarang saya memiliki supermarket sendiri, saya tidak memerlukan bantuan orang lain sebelum saya memberi makan atau mengambil keuangan apa pun keputusan saya tidak punya urusan dengan Polisi lagi saya sekarang adalah wanita merdeka. Anda ingin mengalami kemandirian finansial seperti saya silahkan hubungi Ibu melalui BBM-nya: {D8980E0B} atau melalui email perusahaan: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) Anda tidak dapat memperdebatkan fakta bahwa di dunia kesulitan ini Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda mengatasi gejolak keuangan dalam hidup Anda dengan satu atau lain cara, jadi saya memberi Anda mandat untuk mencoba dan menghubungi Ibu Iskandar di alamat di atas sehingga bisa mengatasi kemerosotan keuangan dalam hidup Anda. Anda bisa menghubungi saya melalui email berikut: (anggaannisa1979@gmail.com)) selalu bersikap positif dengan Ibu Iskandar dia akan melihat Anda melalui semua tantangan finansial Anda dan kemudian memberi Anda sebuah tampilan baru finansial.

  Detail Kontak Penuh:

  Perusahaan: ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM (ISKANDAR LENDERS)
  Email: {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}
  BBM INVITES: {D8980E0B}
                         : {4424AA}
  Alamat Facebook: {www.facebook.com/iskandar.lesteri.7}
  Website: {iskandarlestari.wordpress.com}

             TESTIMONI OLEH
  Penerima Manfaat: Angga Annisa
     Email: {anggaannisa1979@gmail.com}

  ReplyDelete
 78. Halo semua orang di situs ini sangat senang karena saya akhirnya mendapat pinjaman, semua pujian kepada ALLAH saya mendapat pinjaman Rp 170.000.000 juta dari Anthony Yuliana semoga ALLAH terus memberkati mereka, saya hanya melakukan pembayaran untuk biaya pinjaman saya biaya asuransi dan transfer sebelum saya mendapatkan jumlah pinjaman saya Rp 170.000.000 juta masukkan ke dalam rekening saya (BCA) 0272262754, bagi mereka yang mencari pinjaman harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu hanya sedikit yang nyata dan Anthony Yuliana adalah salah satu pemberi pinjaman pinjaman nyata dan ASLI, Anda juga dapat menghubungi Pemberi Pinjaman Anthony Yuliana jika Anda membutuhkan pinjaman, BBM INVITE ((E37F9BCC)) nomor whatsapp +2348138908619 email (anthony.yulianalenders@gmail.com)
  email saya sendiri (ennywaper771@gmail.com)

  ReplyDelete
 79. Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  ReplyDelete
 80. Sebuah kabar baik untuk semua orang, dewan direksi perusahaan MICHELLE ANDY LOAN ketika memberikan pinjaman kepada semua pemohon sehingga harga kami pada tingkat bunga 1% setahun baru-baru ini memenuhi kebutuhan keuangan Anda. Semua yang kami butuhkan dari Anda adalah beberapa informasi tentang Anda jadi jika Anda tertarik. Tidak ada bentuk biaya, lebih sedikit tekanan. Ada solusi pembayaran faks online, cepat dan selalu tersedia.
  Pinjaman bayaran kredit macet memungkinkan Anda untuk menyelesaikan kewajiban keuangan kecil Anda seperti membawa anjing Anda ke dokter hewan untuk perawatan yang diperlukan. Bagian terbaiknya adalah Anda tidak perlu mengetuk pintu orang tua Anda untuk mendapatkan uang. dll. Jika Anda perlu menunjukkan minat Anda, silakan hubungi kami di email kami (michelle.andyloanfirm@gmail.com)

  ReplyDelete
 81. Nama saya Ridwan Byo dan saya dari Jawa Timur Malang / Indonesia hari ini saya tidak di sini sendirian tetapi oleh karya ALLAH yang memberi saya pinjaman sempurna untuk dihubungi, harapan saya semua hilang sebelumnya. bahwa saya hampir tidak makan makanan persegi karena saya telah scammed berkali-kali sebelum sampai seorang teman baik mengarahkan saya untuk menulis kepada perusahaan pinjaman ini (michelle.andyloanfirm@gmail.com) berdasarkan kesaksian yang saya lihat online tetapi pada awalnya saya tidak percaya seseorang telah scammed saya sebelumnya, jadi saya berdoa kepada TUHAN untuk melihat saya melalui ketika saya menulis kepada perusahaan. kemudian saya menulis untuk permintaan pinjaman sebesar RM200 juta dan organisasi mengirimi saya beberapa pesan dan saya menjalaninya dan mereka menjawab kembali setelah itu mereka memberi tahu saya semua tentang pinjaman, saat ini saya pikir itu sama dengan orang-orang sebelumnya tetapi untuk kejutan terbesar saya, mereka meminta saya untuk mengikuti pesan panduan berikutnya yang mereka kirimkan kepada saya yang saya lakukan. setelah memverifikasi pesan saya mengirimnya. Saya kaget menerima peringatan di rekening bank saya, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, Tuhan menemukan saya senang ketika semua harapan hilang. jadi saya di sini untuk meyakinkan Anda bahwa MICHELLE ANDY adalah perusahaan pinjaman yang andal dan tepercaya. Saya senang berbagi ini karena ALLAH telah menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat saya dari rumput ke rahmat. Saya selamat tinggal dan ini adalah email saya; (byor3517@gmail.com)

  ReplyDelete
 82. Nama saya Ridwan Byo dan saya dari Jawa Timur Malang / Indonesia hari ini saya tidak di sini sendirian tetapi oleh karya ALLAH yang memberi saya pinjaman sempurna untuk dihubungi, harapan saya semua hilang sebelumnya. bahwa saya hampir tidak makan makanan persegi karena saya telah scammed berkali-kali sebelum sampai seorang teman baik mengarahkan saya untuk menulis kepada perusahaan pinjaman ini (michelle.andyloanfirm@gmail.com) berdasarkan kesaksian yang saya lihat online tetapi pada awalnya saya tidak percaya seseorang telah scammed saya sebelumnya, jadi saya berdoa kepada TUHAN untuk melihat saya melalui ketika saya menulis kepada perusahaan. kemudian saya menulis untuk permintaan pinjaman sebesar RM200 juta dan organisasi mengirimi saya beberapa pesan dan saya menjalaninya dan mereka menjawab kembali setelah itu mereka memberi tahu saya semua tentang pinjaman, saat ini saya pikir itu sama dengan orang-orang sebelumnya tetapi untuk kejutan terbesar saya, mereka meminta saya untuk mengikuti pesan panduan berikutnya yang mereka kirimkan kepada saya yang saya lakukan. setelah memverifikasi pesan saya mengirimnya. Saya kaget menerima peringatan di rekening bank saya, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, Tuhan menemukan saya senang ketika semua harapan hilang. jadi saya di sini untuk meyakinkan Anda bahwa MICHELLE ANDY adalah perusahaan pinjaman yang andal dan tepercaya. Saya senang berbagi ini karena ALLAH telah menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat saya dari rumput ke rahmat. Saya ridwan byo dan ini email saya; (byor3517@gmail.com)

  ReplyDelete
 83. Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang ISKANDAR LESTARI LOAN COMPAMY di salah satu blog saya menghubungi ISKANDAR LESTARI LOAN COMPAMY konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun ini tahun dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  BBM<<{D8980E0B}
  WA>>{ 33)753893351

  ReplyDelete
 84. Halo,
  Ini untuk memberi tahu masyarakat bahwa Nyonya Charity White, pemberi pinjaman swasta memiliki kesempatan finansial untuk semua orang yang membutuhkan bantuan keuangan, membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis baru atau untuk meningkatkan bisnis Anda. Kami memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 2% kepada perusahaan dan perorangan. Ini tidak memerlukan banyak dokumen, juga syarat dan ketentuan yang jelas dan peka. Hubungi kami via e-mail: (charitywhitefinancialfirm@gmail.com) Kami akan memberikan layanan terbaik kami.

  ReplyDelete
 85. Halo,
  Ini untuk memberi tahu masyarakat bahwa Nyonya Charity White, pemberi pinjaman swasta memiliki kesempatan finansial untuk semua orang yang membutuhkan bantuan keuangan, membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis baru atau untuk meningkatkan bisnis Anda. Kami memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 2% kepada perusahaan dan perorangan. Ini tidak memerlukan banyak dokumen, juga syarat dan ketentuan yang jelas dan peka. Hubungi kami via e-mail: (charitywhitefinancialfirm@gmail.com) Kami akan memberikan layanan terbaik kami

  ReplyDelete
 86. Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang ISKANDAR LESTARI LOAN COMPAMY di salah satu blog saya menghubungi ISKANDAR LESTARI LOAN COMPAMY konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun ini tahun dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  dia BBM INVITE:{D8980E0B}
  WhatsApp Only::{+33753893351}

  ReplyDelete
 87. Ikuti kami di instagram @
  Aasimahaadilaahmed.loanfirm
  Twitter; aasimhaloanfirm
  whatsapp +447456405237

  Perusahaan pinjaman real-time online cepat dan nyata telah datang dengan paket pinjaman yang lebih besar untuk semua klien tahun ini 2019. Terapkan untuk pinjaman Anda sekarang, apakah Anda memerlukan pinjaman, apakah Anda memerlukan pinjaman cepat, apakah Anda memerlukan pinjaman pribadi, apakah Anda memerlukan pinjaman besar, apakah Anda memerlukan pinjaman, apakah Anda memerlukan pinjaman untuk investasi muka, apakah Anda memerlukan pinjaman jangka panjang, apakah Anda memerlukan pinjaman jangka pendek, apakah Anda mendapatkan pinjaman tanpa jaminan, melunasi pinjaman hari yang Anda butuhkan, apakah Anda memerlukan pinjaman hari yang buruk, seluruh pinjaman modal negara yang saya butuhkan, apakah Anda ingin pinjaman mobil, apakah Anda ingin pinjaman Hipotek, apakah Anda ingin pinjaman yang dijamin, apakah Anda ingin pinjaman rumah, kemudian sebuah perusahaan pinjaman yang membawa kami kembali ke paket serendah 1%, pinjaman tanpa bunga, Anda bebas untuk mendapatkan pinjaman cepat, untuk mewujudkan tujuan Anda di tahun baru ini, semoga tuhan memberkati Anda, BERLAKU SEKARANG (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com)....zalinadiato@gmail.com


  Ikuti kami di halaman instagram ::::::::::: Aasimahaadilaahmed.loanfirm
  Twitter ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: aasimahaadila loanfirm Saya doakan semoga Anda beruntung, saya berjanji untuk bersaksi setelah saya mendapatkan pinjaman, ini adalah kesaksian saya

  ReplyDelete
 88. Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang ISKANDAR LESTARI LOAN COMPAMY di salah satu blog saya menghubungi ISKANDAR LESTARI LOAN COMPAMY konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun ini tahun dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email:::(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  dia BBM INVITE:{D8980E0B}
  WhatsApp Only::{+33753893351}

  ReplyDelete
 89. Assalamualaikum

  WhatsApp Only::::{+33753893351}
  Email:::::::{{aditya.aulia139@gmail.com}}
  {{iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}}

  Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  ReplyDelete
 90. Saya Widya Okta, saya ingin bersaksi pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup saya untuk orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata itu, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara.
  Apakah mereka mencari pinjaman di antara Anda? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan kredit palsu di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 6 kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka.

  Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan seorang teman saya yang saya jelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya kepada perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan yaitu SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapatkan pinjaman saya sebesar Rp900.000.000 dari SANDRAOVIALOANFIRM pada tingkat rendah 2% dalam 24 jam yang saya terapkan tanpa tekanan atau stres. Jika Anda membutuhkan pinjaman, Anda dapat menghubungi dia melalui email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)

  Jika Anda memerlukan bantuan dalam proses pinjaman, Anda dapat menghubungi saya melalui email: (widyaokta750@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka, Mrs. Jelli Mira, email: (jellimira750@gmail.com). Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah membayar pembayaran cicilan bulanan seperti yang disepakati dengan perusahaan pinjaman.

  Jadi saya memutuskan untuk membagikan karya baik Tuhan melalui SANDRAOVIALOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

  ReplyDelete
 91. Apakah Anda seorang pebisnis / wanita atau pegawai pemerintah dan Anda ingin mandiri secara finansial dan menumbuhkan bisnis Anda ini adalah kesempatan Anda, kami menyediakan semua jenis pinjaman baik jangka panjang maupun jangka pendek, proses kami sangat sederhana dan mudah semua orang dapat mengajukan permohonan , Anda tidak harus terus menjadi tanggung jawab keuangan kepada siapa pun, hari ini Anda dapat memutuskan untuk memiliki kebebasan finansial Anda sendiri dan kehidupan yang lebih baik untuk diri dan keluarga Anda, kami sangat bersedia memberi Anda pinjaman pilihan Anda, berapapun jumlah yang Anda butuhkan, kami akan menyediakannya untuk Anda. Jangan hanya duduk di sana menyaksikan orang lain membuat kemajuan finansial, jika Anda ingin pinjaman ditambahkan ke modal Anda atau memulai bisnis Anda sendiri, ini adalah kesempatan Anda untuk menghubungi kami hari ini  Perusahaan: CREDIT FINANCIAL GROUP
  E-mail: (creditfinancialgroup01@gmail.com)
  Whatsapp : +447480724786
  BBM INVITES: {DDA46523}

  ReplyDelete
 92. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  Negara: Indonesia
  Nama: Queen Jamillah
  Alamat: Nusa Lembongan
  Telepon:+62 877-8303-2269
  WhatsApp:+62 877-8303-2269
  e_mail: queenjamillah09@gmail.com
    Sudah dua tahun sekarang saya memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam jumlah 700 juta dari Iskandar Lestari Loan Company dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya bisa membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi lebih lanjut dari bisnis saya sehingga saya mengajukan jumlah 2,7 miliar setelah melalui proses hukum transaksi saya disetujui oleh pihak berwenang dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) saya tercapai dengan mudah. ​​Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia (BI) karena Ibu Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi ISKANDAR LENDERS hari ini melalui llow informasi kontak
  (e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

  Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

  ReplyDelete
 93. lihat situs web @ aasimahaadilaahmed.loanfirm.site
  Dewan Direksi ...... + 44-745-6405-237

  Saya aisha binahmed yang tinggal di Klang Malaysia. Saya seorang janda dengan tiga anak, saya ingin bersaksi tentang pekerjaan baik Tuhan dalam hidup saya untuk orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata itu, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Anda harus berhati-hati karena ada banyak peminjam pinjaman palsu di blog ini. Saya telah menjadi korban 4 peminjam tahun ini hanya tahun 2019, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan seorang teman saya yang menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman yang dapat dipercaya, sebuah perusahaan pinjaman aasimahaadilaahmed yang membantu saya dengan pinjaman sebesar RM 480.000 pada tingkat bunga rendah 1% dalam 1 jam saya diterapkan tanpa tekanan atau tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman, Anda dapat menghubungi perusahaan pinjaman melalui email: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Jika Anda memerlukan bantuan dalam proses pinjaman, Anda dapat menghubungi saya melalui email: (aishabinahmed7@gmail.com) dan juga Mereka adalah beberapa orang yang mendapat pinjaman di sekitar tempat saya.
  Ajukan sekarang ... (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com)
  lihat situs web @ aasimahaadilaahmed.loanfirm.site

  ReplyDelete
 94. Kami menawarkan berbagai layanan keuangan yang meliputi: Perencanaan Bisnis, Komersial dan Pengembangan Keuangan, Properti dan Hipotek, Pinjaman Konsolidasi Utang, Pinjaman Bisnis, Pinjaman Swasta, Pinjaman Pembiayaan Rumah dengan suku bunga rendah per tahun untuk perorangan, perusahaan dan badan hukum. Dapatkan yang terbaik untuk keluarga Anda dan miliki rumah impian Anda juga dengan skema Pinjaman Umum kami. Pelamar yang tertarik harus Hubungi kami melalui BBM INVITE: {D8980E0B}
  Hanya WhatsApp: (+ 44) 7480 729811
  Tel .... {+ 44) 7480 729811
  Email: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)

  ReplyDelete
 95. Kami menawarkan berbagai layanan keuangan yang meliputi: Perencanaan Bisnis, Komersial dan Pengembangan Keuangan, Properti dan Hipotek, Pinjaman Konsolidasi Utang, Pinjaman Bisnis, Pinjaman Swasta, Pinjaman Pembiayaan Rumah dengan suku bunga rendah per tahun untuk perorangan, perusahaan dan badan hukum. Dapatkan yang terbaik untuk keluarga Anda dan miliki rumah impian Anda juga dengan skema Pinjaman Umum kami. Pelamar yang tertarik harus Hubungi kami melalui
  Hanya WhatsApp: (+ 44) 7480 729811
  Email: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)

  ReplyDelete
 96. KABAR BAIK !!! KABAR BAIK !!! KABAR BAIK!!!

  Halo semua, nama saya Mrs. Arya Theresia, saya dari Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk membagikan kesaksian saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman dari MRS CHRISTY MORRIS LOAN FIRM karena begitu banyak pemberi pinjaman kredit palsu di sini di internet dan juga untuk memberi tahu Anda bahwa saya adalah korban penipu internet berkali-kali, jadi saya tidak kehilangan harapan sampai saya dirujuk oleh seorang teman ke pemberi pinjaman terpercaya bernama MRS. CHRISTY MORRIS yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp850.000,0000 dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan, saya sarankan CHRISTY MORRIS LOAN FIRM adalah yang terbaik dan saya berdoa Tuhan akan memberkati mereka dan menjaga bisnis mereka maju, Amin

  Jika Anda memerlukan bantuan tentang cara mendapatkan pinjaman, Anda dapat menghubungi saya melalui email: (aryatheresia750@gmail.com)

  Anda dapat menghubungi perusahaan secara langsung dengan pinjaman mereka
  Email: (christymorrisloanfirm@gmail.com)
  Terima kasih
  Arya Theresia

  ReplyDelete
 97. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  Negara: Indonesia
  Nama: Queen Jamillah
  Alamat: Nusa Lembongan
  Teleph☎:+62 856-9328-4991
  WhatsApp:+62 856-9328-4991
  e_mail: queenjamillah09@gmail.com
    Sudah dua tahun sekarang saya memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam jumlah 700 juta dari Iskandar Lestari Loan Company dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya bisa membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi lebih lanjut dari bisnis saya sehingga saya mengajukan jumlah 2,7miliar setelah melalui proses hukum transaksi saya disetujui oleh pihak berwenang dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya tercapai dengan mudah. ​​Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia karena Ibu Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi ISKANDAR LENDERS hari ini
  e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

  Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

  ReplyDelete
 98. BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

  Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

  Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

  Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

  Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

  Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

  NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
  Gmail ::: onebillionrisingfund@gmail.com

  HUBUNGI SAYA

  Namaku ::::::::: Abdullah Nofia
  Gmail::::::::::::::abdullahnofia@gmail.com
  Instagram::::::::Abdullah_Nofia
  Facebook:::::::::Abdullah Nofia


  Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

  semoga harimu menyenangkan

  ReplyDelete
 99. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  Negara: Indonesia
  Nama: Queen Jamillah
  Alamat: Nusa Lembongan
  Teleph☎:+62 856-9328-4991
  WhatsApp:+62 856-9328-4991
  e_mail: queenjamillah09@gmail.com
  Sudah dua tahun sekarang saya memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam jumlah 700 juta dari Iskandar Lestari Loan Company dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya bisa membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi lebih lanjut dari bisnis saya sehingga saya mengajukan jumlah 2,7miliar setelah melalui proses hukum transaksi saya disetujui oleh pihak berwenang dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya tercapai dengan mudah. ​​Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia karena Ibu Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi ISKANDAR LENDERS hari ini
  e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

  Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

  ReplyDelete
 100. Selamat hari untuk semua warga negara Indonesia dan juga semua ASIA, nama saya Ny. Nurliana Novi, tolong, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya di sini di platform ini untuk semua warga negara Indonesia dan seluruh Asia untuk berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet, Allah telah sepenuhnya mendukung saya melalui ibu, Nyonya Elina yang baik

   Setelah beberapa periode mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan ditolak terus-menerus, jadi saya memutuskan untuk mendaftar melalui pinjaman online tetapi saya ditipu dan saya kehilangan Rp 15.000.000 dengan pemberi pinjaman pinjaman yang berbeda.

  Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang kemudian memperkenalkan saya kepada Ny. Elina, yang adalah pemilik perusahaan pemberi pinjaman global, jadi teman saya meminta saya untuk melamar dari Ny. Elina, jadi saya mengumpulkan keberanian dan menghubungi Ny. Elina.

  Saya mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman itu disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua pengaturan dilakukan pada transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pinjaman transfer Saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi aplikasi Mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.

  Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya dikreditkan dengan jumlah Rp500.000.000. Saya sangat senang bahwa ALLAH akhirnya menjawab doa saya dengan memesan pinjaman saya dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.


  Mereka juga memiliki tim ahli di sana yang akan memberi tahu Anda tentang jenis bisnis yang ingin Anda investasikan dan cara menginvestasikan uang Anda, sehingga Anda tidak akan pernah mengalami kebangkrutan lagi dalam hidup Anda.


  Semoga ALLAH memberkati Bunda Elina karena membuat hidup saya mudah, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman, silakan hubungi Mrs. Elina melalui email: elinajohnson22@gmail.com untuk pinjaman Anda

  Ada perusahaan palsu lain yang menggunakan kesaksian saya secara online untuk mencapai keinginan egois mereka, saya satu-satunya dengan kesaksian yang benar ini, ketika Anda menghubungi kemudian meminta mereka untuk bukti pembayaran di sana kepada ibu ,, harap berhati-hati terhadap orang-orang ini, oke

  Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.
  Satu lagi nama saya adalah mrs nurliana novi, Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui email saya: nurliananovi96@gmail.com

  ReplyDelete
 101. Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  e_mail:::[aditya.aulia139@gmail.com]
  [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
  WhatsApp:::[+44] 7480 729811[Chats Only]
  Telephone Number☎[+44] 7480 729811[Calls Only]
  BBM INVITE:::[D8980E0B]

  ReplyDelete
 102. Halo, saya Ny. Sandra Ovia, pemberi pinjaman uang swasta, apakah Anda berhutang? Anda butuh dorongan finansial? pinjaman untuk membangun bisnis baru, untuk memenuhi tagihan Anda, memperluas bisnis Anda di tahun ini dan juga untuk renovasi rumah Anda. Saya memberikan pinjaman kepada perusahaan lokal, internasional dan juga dengan tingkat bunga yang sangat rendah 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui Email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk perusahaan pinjaman kami dan kami akan memberikan yang terbaik dari layanan kami.

  ReplyDelete
 103. Assalamualaikum wr.wb


  Kami adalah perusahaan pinjaman online terkemuka yang menyediakan layanan yang sangat cepat dan mudah dengan suku bunga rendah untuk pinjaman, tujuan utama kami adalah untuk membantu Anda dalam membangun bisnis Anda dan membuat Anda mandiri secara finansial. Anda harus siap untuk mengembangkan bisnis Anda dan memberi diri Anda dan keluarga Anda kehidupan yang lebih baik dan kesempatan untuk lebih nyaman dengan kehidupan, jangan hanya duduk di sana dan berharap semuanya akan berbalik. ini adalah kesempatan Anda untuk bebas dari semua hutang Anda, dan meningkatkan status keuangan Anda, meminta sejumlah pilihan Anda dan kami akan menyediakannya untuk Anda dalam waktu kurang dari 3 hari. ini adalah kesempatan yang telah Anda doakan, hubungi kami hari ini dan Anda akan sangat senang Anda melakukannya.

  Hubungi kami dengan.
  Perusahaan: Arab Credit Group
  Email: Arabcreditgroup@gmail.com

  ReplyDelete
 104. Selamat hari untuk semua warga negara Indonesia dan juga semua ASIA, nama saya Ny. Nurliana Novi, tolong, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya di sini di platform ini untuk semua warga negara Indonesia dan seluruh Asia untuk berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet, Allah telah sepenuhnya mendukung saya melalui ibu, Nyonya Elina yang baik

  Setelah beberapa periode mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan ditolak terus-menerus, jadi saya memutuskan untuk mendaftar melalui pinjaman online tetapi saya ditipu dan saya kehilangan Rp 15.000.000 dengan pemberi pinjaman pinjaman yang berbeda.
  Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang kemudian memperkenalkan saya kepada Ny. Elina, yang adalah pemilik perusahaan pemberi pinjaman global, jadi teman saya meminta saya untuk melamar dari Ny. Elina, jadi saya mengumpulkan keberanian dan menghubungi Ny. Elina.

  Saya mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman itu disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua pengaturan dilakukan pada transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pinjaman transfer Saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi aplikasi Mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.

  Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya dikreditkan dengan jumlah Rp500.000.000. Saya sangat senang bahwa ALLAH akhirnya menjawab doa saya dengan memesan pinjaman saya dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.

  Mereka juga memiliki tim ahli di sana yang akan memberi tahu Anda tentang jenis bisnis yang ingin Anda investasikan dan cara menginvestasikan uang Anda, sehingga Anda tidak akan pernah mengalami kebangkrutan lagi dalam hidup Anda.

  Semoga ALLAH memberkati Bunda Elina karena membuat hidup saya mudah, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman, silakan hubungi Mrs. Elina melalui email: elinajohnson22@gmail.com untuk pinjaman Anda

  Ada perusahaan palsu lain yang menggunakan kesaksian saya secara online untuk mencapai keinginan egois mereka, saya satu-satunya dengan kesaksian yang benar ini, ketika Anda menghubungi kemudian meminta mereka untuk bukti pembayaran di sana kepada ibu ,, harap berhati-hati terhadap orang-orang ini, oke

  Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Satu lagi nama saya adalah mrs nurliana novi, Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut via email saya: nurliananovi96@gmail.com

  ReplyDelete
 105. KABAR BAIK
  Pertama saya ingin mengatakan jika Anda takut akan berhasil, Anda tidak akan berhasil bahkan jika kesempatan datang murah dan gratis, itu semua dimulai pada malam yang dingin sementara di tempat tidur saya pergi melalui internet hanya untuk lelah sehingga saya bisa tidur setelah lama hari di bank mencoba untuk mengamankan pinjaman dengan rumah saya dari bank HSBC di pekanbaru bagi mereka yang mungkin tahu bank ini, saya mencoba dan setelah dokumentasi saya diberitahu untuk kembali dalam waktu 30 hari yang bagi saya seperti selamanya jadi sementara pada saya ranjang memikirkan tindakan saya berikutnya, saya menemukan cerita tertentu tentang cara mendapatkan pinjaman dan pada tingkat yang sangat rendah 2% dengan nama-nama perusahaan sebagai perusahaan pinjaman Rossa Stanley saya bertanya-tanya apakah itu nyata sehingga saya menyelidiki lebih jauh dan datang di seorang wanita bernama Nadia Sisworo bersaksi bagaimana dia mendapatkan pinjaman dengan rincian banknya semua ditampilkan jadi saya mengirim email dan kami berbicara, kami mengobrol dan dia meminta saya untuk menghubungi perusahaan ibu rossa bahwa jika rumah saya nyata dan identitas saya mungkin beruntung mendapatkan pinjaman jadi saya mengirim email ke ibu Rossastanleyloancompany@gmail.com tentang kondisi saya dan formulir pinjaman diberikan, saya mengisi dan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp350.000,00, dan sisanya untuk Kemuliaan Allah, saya mendapat pinjaman dari perusahaan induk rossa, jadi orang yang saya sayangi jika Anda memiliki beban keuangan yang tulus atau ingin mengembangkan bisnis Anda jangan ragu untuk bertemu ibu rossa untuk bantuan saya yakin Rp350.000.000,00 sudah cukup untuk meninggalkan kemiskinan dan bahagia selamanya seperti saya jika Anda masih ragu-ragu biaya untuk menelepon atau WhatsApp saya di +6282385590743 atau menulis saya di hadiemi64@gmail.com dan saya akan membuktikan kepada Anda ibu nyata

  ReplyDelete
 106. KABAR BAIK !!! KABAR BAIK !!! KABAR BAIK!!!

  Halo semua, nama saya Mrs. Arya Theresia, saya dari Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk membagikan kesaksian saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman dari MRS CHRISTY MORRIS LOAN FIRM karena begitu banyak pemberi pinjaman kredit palsu di sini di internet dan juga untuk memberi tahu Anda bahwa saya adalah korban penipu internet berkali-kali, jadi saya tidak kehilangan harapan sampai saya dirujuk oleh seorang teman ke pemberi pinjaman terpercaya bernama MRS. CHRISTY MORRIS yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp850.000,0000 dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan, saya sarankan CHRISTY MORRIS LOAN FIRM adalah yang terbaik dan saya berdoa Tuhan akan memberkati mereka dan menjaga bisnis mereka maju, Amin

  Jika Anda memerlukan bantuan tentang cara mendapatkan pinjaman, Anda dapat menghubungi saya melalui email: (aryatheresia750@gmail.com)

  Anda dapat menghubungi perusahaan secara langsung dengan pinjaman mereka
  Email: (christymorrisloanfirm@gmail.com)
  Terima kasih
  Arya Theresia

  ReplyDelete
 107. Halo, saya Ryan Ceanic, pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman seumur hidup. Apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk menghapus hutang Anda atau Anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan bisnis Anda? Kami membantu orang dalam kesulitan keuangan yang telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? tidak perlu mencari lagi karena kami ada di sini untuk menjadikan semua masalah keuangan Anda sebagai masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan dengan tingkat bunga 1%. kami memberikan bantuan yang dapat diandalkan dan penerima. Untuk aplikasi dan informasi lebih lanjut, kirim balasan ke yang berikut ini
  Alamat email: infoceanicloanfirm.uk@gmail.com
  Whatsapp +2348135312061

  ReplyDelete
 108. Nama Perusahaan::"":":":"ONE BILLION RISING FUNDGmail Perusahaan:":":":":"::"onebillionrisingfund@gmail.com                       Selamat siang
  Namaku Nyonya Ahmed Neni dan saya berbicara sebagai salah satu orang paling bahagia di dunia saat ini dan saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan menceritakan namanya kepada dunia dan saya sangat bahagia dengan katakan bahwa keluarga saya kembali untuk selamanya karena saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp150.000.000.00 untuk memulai hidup saya sejak saya adalah satu ibu dengan 3 anak dan dunia sepertinya sedang bergantung pada saya saat saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan online bank menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa penghasilan saya rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya pergi online dan hal-hal menjadi lebih sulit karena mereka merobek uang saya dari saya dengan janji manis untuk membantu saya sampai saya bertemu dengan ALLAH mengirim pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, ONE BILLION RISING FUND dimana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi karena pengalaman masa lalu saya dan janji palsu tapi untuk mengejutkan saya, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp150.000.000.00 dan saya akan menyarankan siapa saja yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan tersebut, melalui email di: """""""onebillionrisingfund@gmail.com"""""""karena mereka adalah pemberi pinjaman yang paling pengertian dan baik hati. Jika Anda melihat bagaimana memastikan pinjaman atau bagaimana mendapatkan pinjaman asli, perusahaan dapat membantu Anda. "

  BBM: D8E814FC 


  Sebagai penerima manfaat dari perusahaan saya adalah bukti hidup dari kerja baik perusahaan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan formulir pinjaman ONE BILLION RISING FUND. cukup hubungi mereka dan ikuti proses pemberian pinjaman yang mudah

  Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com))

  Allahu akbar

  ReplyDelete
 109. Halo, saya Ryan Ceanic, pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman kesempatan seumur hidup. Apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk menghapus hutang Anda atau Anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan bisnis Anda? Kami membantu orang dalam kesulitan keuangan yang telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? tidak perlu mencari lagi karena kami di sini untuk menjadikan semua masalah keuangan Anda sebagai masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan dengan tingkat bunga 1%. kami memberikan bantuan yang dapat diandalkan dan penerima. Untuk aplikasi dan informasi lebih lanjut, kirim balasan ke yang berikut ini
  Alamat email: ryanceanicloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 110. Halo,

  nama saya Julia Simon, saya adalah korban penipuan di tangan pemberi pinjaman palsu. Saya telah kehilangan sekitar $ 45.000,00 karena saya membutuhkan modal besar $ 200.000,00. Saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi. Bisnis saya hancur dan dalam proses itu saya kehilangan putra saya. Saya tidak tahan lagi dengan hal ini. pada Januari 2017, teman saya memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Ny. Augusta Ibramhim, yang pada akhirnya membantu saya mendapatkan pinjaman di perusahaan pinjaman tempat dia bekerja. Ibu yang baik, Augusta Ibramhim, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan melanjutkan untuk memberkatimu. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menasihati sesama orang Indonesia bahwa ada banyak scammer di luar sana, jadi jika Anda memerlukan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat, hanya mendaftar melalui Mrs Augusta Ibramhim dan Anda dapat menghubunginya melalui email: (augustaibramhim11 @ gmail.com). Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (juliasimon460@gmail.com). jika Anda memiliki keraguan. tolong dia satu-satunya orang yang bisa diandalkan dan dapat dipercaya.  LAGI LAGI, LAGI, LAGI, LAGI DAN LAGI  saya adalah korban penipuan di tangan pemberi pinjaman palsu. Saya telah kehilangan sekitar $ 45.000,00 karena saya membutuhkan modal besar $ 200.000,00. Saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi. Bisnis saya hancur dan dalam proses itu saya kehilangan putra saya. Saya tidak tahan lagi dengan hal ini. pada Januari 2017, teman saya memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Ny. Augusta Ibramhim, yang pada akhirnya membantu saya mendapatkan pinjaman di perusahaan pinjaman tempat dia bekerja. Ibu yang baik, Augusta Ibramhim, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan melanjutkan untuk memberkatimu. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menasihati sesama orang Indonesia bahwa ada banyak scammer di luar sana, jadi jika Anda memerlukan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat, hanya mendaftar melalui Mrs Augusta Ibramhim dan Anda dapat menghubunginya melalui email: (augustaibramhim11 @ gmail.com). Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (juliasimon460@gmail.com). jika Anda memiliki keraguan. tolong dia satu-satunya orang yang bisa diandalkan dan dapat dipercaya.

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 111. Hari baik untuk semua warga negara Indonesia dan juga semua ASIA, nama saya Ny. Nurliana Novi, tolong, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya di sini di platform ini untuk semua warga negara Indonesia dan seluruh Asia untuk berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet, Allah benar-benar mendukung saya melalui ibu, Nyonya Elina yang baik

  Setelah beberapa periode mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan ditolak terus-menerus, jadi saya memutuskan untuk mendaftar melalui pinjaman online tetapi saya ditipu dan saya kehilangan Rp 15.000.000 dengan pemberi pinjaman pinjaman yang berbeda.

  Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang kemudian memperkenalkan saya kepada Ny. Elina, yang adalah pemilik perusahaan pemberi pinjaman global, jadi teman saya meminta saya untuk melamar dari Ny. Elina, jadi saya mengumpulkan keberanian dan menghubungi Ny. Elina.

  Saya mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman itu disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua pengaturan dibuat pada transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pinjaman transfer Saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi aplikasi Mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.

  Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya dikreditkan dengan jumlah Rp500.000.000. Saya sangat senang bahwa ALLAH akhirnya menjawab doa saya dengan memesan pinjaman saya dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.

  Mereka juga memiliki tim ahli di sana yang akan memberi tahu Anda tentang jenis bisnis yang ingin Anda investasikan dan cara menginvestasikan uang Anda, sehingga Anda tidak akan pernah mengalami kebangkrutan lagi dalam hidup Anda.

  Semoga ALLAH memberkati Bunda Elina karena membuat hidup saya mudah, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman, silakan hubungi Mrs. Elina melalui email: elinajohnson22@gmail.com untuk pinjaman Anda

  Ada perusahaan palsu lain yang menggunakan kesaksian saya secara online untuk mencapai keinginan egois mereka, saya satu-satunya dengan kesaksian yang benar ini, ketika Anda menghubungi kemudian meminta mereka untuk bukti pembayaran di sana kepada ibu ,, harap berhati-hati terhadap orang-orang ini, oke

  Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Satu lagi nama saya adalah mrs nurliana novi, Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut via email saya: nurliananovi96@gmail.com

  ReplyDelete
 112. Assalamualaikum, saya JERRY ANDI sangat senang karena saya mendapat pinjaman kedua dari Anthony Yuliana Lenders dan kali ini saya mendapat pinjaman sejumlah Rp 330 juta setelah saya diminta melakukan pembayaran untuk biaya asuransi pinjaman dan biaya transfer, semua pujian ditujukan kepada ALLAH, saya mendapat pinjaman Rp 330 juta dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman semoga ALLAH memberkati mereka semua, saran saya kepada mereka yang mencari pinjaman di situs ini bahwa mereka harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu , Anthony Yuliana Lenders adalah salah satu kreditur pinjaman online terbaik untuk pinjaman 100%, hubungi
  (anthony.yulianalender@gmail.com)
  atau whatsapp +1 (323) 4026088
  email saya{jerryandi843@gmail.com}

  ReplyDelete
 113. Kabar Baik Nama saya LILOW YETTY, warga negara Indonesia, dari jakarta selatan. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberikan saran penting kepada semua warga negara Indonesia yang mencari pinjaman dengan sangat hati-hati karena internet penuh dengan penipu, Beberapa pemberi pinjaman di sini untuk menipu orang dan merobek uang hasil jerih payah mereka, tetapi Ibu Yuliana adalah berbedaBeberapa bulan yang lalu, saya benar-benar membutuhkan pinjaman tetapi bank tidak dapat menawarkan saya, karena mereka membutuhkan jaminan nyata, yang tidak dapat saya berikan. Saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online dan saya menipu sekitar 19 juta, mencoba membayar biaya tak berujung yang saya tidak pernah tahu adalah semua kebohongan dan bagaimana mereka menipu orang tak berdosa yang membutuhkan bantuan. Saya hampir mati, sampai seorang teman merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Mother yuliana, pemilik ANTHONY YULIANA LENDERS, Dia adalah pemberi pinjaman global; yang saya hubungi dan mereka meminjamkan saya jumlah pinjaman Rp 700.000.000 dalam waktu kurang dari 48 jam pemrosesan dengan tingkat bunga 1% dan mengubah kehidupan seluruh keluarga saya.
  Saya menerima pinjaman saya di rekening bank setelah membayar asuransi pinjaman dan biaya transfer, ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya mengetahui bahwa jumlah yang saya ajukan telah dikreditkan ke rekening bank saya

  Saya memutuskan untuk mengingatkan dan membagikan kesaksian saya tentang Bunda Yuliana sehingga orang-orang dari Melayu dan Indonesia dapat memperoleh pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Bunda Yuliana melalui email: (anthony.yulianalenders@gmail.com) nomor whatsapp + 13234026088BBM INVITE (E37F9BCC)

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: (lilowyetty21@gmail.com) dan Ibu Hendra yang memperkenalkan saya dan memberi tahu saya tentang Bunda yuliana, Dia juga menerima pinjaman dari Bunda yuliana. Anda juga dapat menghubungi dia melalui email: (hendramay77 @ gmail.com) Sekarang saya adalah pemilik bangga seorang wanita bisnis besar di kota saya, Semoga Allah terus memberkati Bunda Yuliana untuk pekerjaan yang baik dalam hidup saya dan keluarga saya.

  ReplyDelete
 114. Halo semuanya, Nama saya Siska wibowo saya tinggal di Surabaya di Indonesia, saya seorang mahasiswa, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman untuk sangat berhati-hati karena ada banyak perusahaan pinjaman penipuan dan kejahatan di sini di internet , Sampai saya melihat posting Bapak Suryanto tentang Nyonya Esther Patrick dan saya menghubunginya melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Beberapa bulan yang lalu, saya putus asa untuk membantu biaya sekolah dan proyek saya tetapi tidak ada yang membantu dan ayah saya hanya dapat memperbaiki beberapa hal yang bahkan tidak cukup, jadi saya mencari pinjaman online tetapi scammed.

  Saya hampir tidak menyerah sampai saya mencari saran dari teman saya Pak Suryanto memanggil saya pemberi pinjaman yang sangat andal yang meminjamkan dengan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp200.000.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau tekanan dengan tingkat bunga rendah 2 %. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa nomor saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, segera saya menghubungi ibu melalui (estherpatrick83@gmail.com)

  Dan juga saya diberi pilihan apakah saya ingin cek kertas dikirim kepada saya melalui jasa kurir, tetapi saya mengatakan kepada mereka untuk mentransfer uang ke rekening bank saya, karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres atau penundaan.

  Yakin dan yakin bahwa ini asli karena saya memiliki semua bukti pemrosesan pinjaman ini termasuk kartu ID, dokumen perjanjian pinjaman, dan semua dokumen. Saya sangat mempercayai Madam ESTHER PATRICK dengan penghargaan dan kepercayaan perusahaan yang sepenuh hati karena dia benar-benar telah membantu hidup saya membayar proyek saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Madam melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (siskawibowo71@gmail.com) jika Anda merasa kesulitan atau menginginkan prosedur untuk mendapatkan pinjaman

  Sekarang, yang saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman bulanan yang saya kirim langsung ke rekening bulanan Nyonya seperti yang diarahkan. Tuhan akan memberkati Nyonya ESTHER PATRICK untuk Segalanya. Saya bersyukur

  ReplyDelete
 115. Halo semuanya, saya Rika Nadia, saat ini tinggal orang Indonesia dan saya warga negara, saya tinggal di JL. Baru II Gg. Jaman Keb. Lama Utara RT.004 RW.002 No. 26. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberikan saran nyata kepada semua warga negara Indonesia yang mencari pinjaman online untuk berhati-hati karena internet penuh dengan penipuan, kadang-kadang saya benar-benar membutuhkan pinjaman , karena keuangan saya buruk. statusnya tidak begitu baik dan saya sangat ingin mendapatkan pinjaman, jadi saya jatuh ke tangan pemberi pinjaman palsu, dari Nigeria dan Singapura dan Ghana. Saya hampir mati, sampai seorang teman saya bernama EWITA YUDA (ewitayuda1@gmail.com) memberi tahu saya tentang pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ny. ESTHER PATRICK Manajer cabang dari Access loan Firm, Dia adalah pemberi pinjaman global; yang saya hubungi dan dia meminjamkan saya pinjaman Rp600.000.000 dalam waktu kurang dari 12 jam dengan tingkat bunga 2% dan itu mengubah kehidupan seluruh keluarga saya.

  Saya menerima pinjaman saya di rekening bank saya setelah Nyonya. LADY ESTHER telah mentransfer pinjaman kepada saya, ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah Rp600.000.000 yang saya terapkan telah dikreditkan ke rekening bank saya. dan saya punya buktinya dengan saya, karena saya masih terkejut, emailnya adalah (ESTHERPATRICK83@GMAIL.COM)

  Jadi untuk pekerjaan yang baik, LADY ESTHER telah melakukannya dalam hidup saya dan keluarga saya, saya memutuskan untuk memberi tahu dan membagikan kesaksian saya tentang LADY ESTHER, sehingga orang-orang dari negara saya dan kota saya dapat memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi LADY ESTHER melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) silakan hubungi LADY ESTHER Dia tidak tahu bahwa saya melakukan ini tetapi saya sangat senang sekarang dan saya memutuskan untuk memberi tahu orang lain tentang dia, Dia menawarkan semua jenis pinjaman baik untuk perorangan maupun perusahaan dan juga saya ingin Tuhan memberkati dia lebih banyak,

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: (rikanadia6@gmail.com). Sekarang, saya adalah pemilik bangga seorang wanita bisnis yang baik dan besar di kota saya, Semoga Tuhan Yang Mahakuasa terus memberkati LADY ESTHER atas pekerjaannya yang baik dalam hidup dan keluarga saya.
  Tolong lakukan dengan baik untuk meminta saya untuk rincian lebih lanjut tentang Ibu dan saya akan menginstruksikan, dan ada bukti pinjaman, hubungi LADY ESTHER melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) Terima kasih semua

  ReplyDelete
 116. Apakah Anda mencari pemberi pinjaman pribadi? Apakah Anda membutuhkan pinjaman segera? Apakah Anda memiliki kredit buruk? Saya dapat membantu Anda mendapatkan pinjaman dengan suku bunga serendah 2%. 100% pembiayaan dengan dokumentasi minimal. Silakan email kami: {donnahallfundingllc@gmail.com} jika Anda tertarik untuk mendapatkan pinjaman sehingga kami dapat memberi Anda informasi lebih lanjut tentang syarat dan ketentuan pinjaman

  ReplyDelete
 117. KESAKSIAN BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA DARI PERUSAHAAN PINJAMAN DAN TERPERCAYA. Saya bernama Theresia Widiyasari dan saya tinggal di Australia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar berhati-hati karena ada penipu di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami kesulitan keuangan, dan karena keputusasaan saya, saya dibohongi oleh beberapa pemberi pinjaman online dengan nilai Rp75.890.000. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya yang merupakan seorang polisi merujuk saya ke sebuah perusahaan pinjaman yang sangat andal bernama DONNAHALL FUNDING LLC yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp950.000.000 dalam 24 Jam tanpa tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman apa pun, cukup hubungi mereka sekarang melalui email: (donnahallfundingllc@gmail.com). Saya menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman karena saya melewati di tangan para pemberi pinjaman palsu.
  Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi saya: {theresiawidiyasari@gmail.com}

  ReplyDelete
 118. saudara-saudara
  Saya di sini untuk bersaksi tentang kebaikan Allah dalam hidup saya dan bagaimana saya diselamatkan dari tekanan finansial karena bisnis saya sedang menurun dan keluarga saya dalam keadaan asulit sehingga kami bahkan tidak dapat membayar uang sekolah untuk anak-anak, karena kepahitan mengambil alih hatiku
  Suami saya juga menggagalkan karena kami menjalankan bisnis keluarga di (Surabaya, Jawa Timur) dimana kami jadi bingung suami saya mencoba untuk mendapatkana pinjaman dari bank dia menolak pinjaman jadi dia online mencari pinjaman karenaa dia ditipu oleh sone imposters online yang menjanjikan kepadanya pinjaman dan mengatakan harus membayar biaya untuk mendapatkan pinjaman sehingga husbank saya meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar biaya maka mereka meminta biaya lagi dengan beberapa alasan dia harus pergi dan meminjam dari saudaranya di (Bekasi) untuk memastikan dia mendapatkan pinjaman setidaknya untuk membi/aayai kebutuhan keluarga dan setelah dia membuat biaya, dia diminta untuk membayar lagi dengan alasan tertentu, hal ini membuat keluarga kelaparan meningkat sehingga kami harus mengumpulkan makanan dari tetangga dekat kami. dan selama berbulan-bulan kami menderita dan bisnis ditutup untuk sementara waktu
  Jadi satu sore yang setia sekitar pukul 14:00 tetangga dekat ini menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman secara online sehingga jika dia mendapatkan pinjaman, dia akan mengenalkan saya ke perusahaan tersebut sehingga kami pergi ke ATM bersama-sama dan Memeriksa pinjaman itu tidak ada sehingga kami menunggu sekitar 30 menit kemudian kami mendapat peringatan di teleponnya dari banknya bahwa dia telah menerima monney di akunnya sehingga kami memeriksa saldo rekeningnya dan lihatlah 300 juta kepadanya sebagai pinjaman
  Segera saya berteriak di depan umum sambil menangis dan pada saat itu yang bisa saya pikirkan adalah jika saya dengan jumlah seperti itu, masalah saya berakhir, jadi kami pulang ke rumah saya tidak memberi tahu suami saya, dari 1 juta dia memberi saya saya membeli beberapa bahan makanan di rumah dan berlangganan dan tetangga saya dan saya meminta pinjaman kepada perusahaan karena dia memberi saya pedoman sehingga kami mengikuti prosesnya karena prosesnya sama sehingga setelah semua prosesnya, rekan-rekan saya diberi pinjaman oleh saya

   .(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..«´ ONE BILLION RISING FUND¨`»(onebillionrisingfund@gmail.com)  
  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..BBM: D8E814FC

  Anda juga bisa mendaftar sekarang dan menyelesaikan masalah keuangan Anda
  Saya berbagi cerita ini karena saya tahu bahwa begitu banyak orang di luar sana memerlukan bantuan keuangan dan perusahaan akan membantu Anda
  Gmail saya adalah

  Ratu Efendi Lisa
  efendiqueenlisa@gmail.com   
  Hubungi Says::+62 857 1997 9422
  Whatsapp::+62 857 1997 9422

  ReplyDelete
 119. saudara-saudara
  Saya di sini untuk bersaksi tentang kebaikan Allah dalam hidup saya dan bagaimana saya diselamatkan dari tekanan finansial karena bisnis saya sedang menurun dan keluarga saya dalam keadaan asulit sehingga kami bahkan tidak dapat membayar uang sekolah untuk anak-anak, karena kepahitan mengambil alih hatiku
  Suami saya juga menggagalkan karena kami menjalankan bisnis keluarga di (Surabaya, Jawa Timur) dimana kami jadi bingung suami saya mencoba untuk mendapatkana pinjaman dari bank dia menolak pinjaman jadi dia online mencari pinjaman karenaa dia ditipu oleh sone imposters online yang menjanjikan kepadanya pinjaman dan mengatakan harus membayar biaya untuk mendapatkan pinjaman sehingga husbank saya meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar biaya maka mereka meminta biaya lagi dengan beberapa alasan dia harus pergi dan meminjam dari saudaranya di (Bekasi) untuk memastikan dia mendapatkan pinjaman setidaknya untuk membi/aayai kebutuhan keluarga dan setelah dia membuat biaya, dia diminta untuk membayar lagi dengan alasan tertentu, hal ini membuat keluarga kelaparan meningkat sehingga kami harus mengumpulkan makanan dari tetangga dekat kami. dan selama berbulan-bulan kami menderita dan bisnis ditutup untuk sementara waktu
  Jadi satu sore yang setia sekitar pukul 14:00 tetangga dekat ini menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman secara online sehingga jika dia mendapatkan pinjaman, dia akan mengenalkan saya ke perusahaan tersebut sehingga kami pergi ke ATM bersama-sama dan Memeriksa pinjaman itu tidak ada sehingga kami menunggu sekitar 30 menit kemudian kami mendapat peringatan di teleponnya dari banknya bahwa dia telah menerima monney di akunnya sehingga kami memeriksa saldo rekeningnya dan lihatlah 300 juta kepadanya sebagai pinjaman
  Segera saya berteriak di depan umum sambil menangis dan pada saat itu yang bisa saya pikirkan adalah jika saya dengan jumlah seperti itu, masalah saya berakhir, jadi kami pulang ke rumah saya tidak memberi tahu suami saya, dari 1 juta dia memberi saya saya membeli beberapa bahan makanan di rumah dan berlangganan dan tetangga saya dan saya meminta pinjaman kepada perusahaan karena dia memberi saya pedoman sehingga kami mengikuti prosesnya karena prosesnya sama sehingga setelah semua prosesnya, rekan-rekan saya diberi pinjaman oleh saya

   .(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..«´ ONE BILLION RISING FUND¨`»(onebillionrisingfund@gmail.com)  
  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..BBM: D8E814FC

  Anda juga bisa mendaftar sekarang dan menyelesaikan masalah keuangan Anda
  Saya berbagi cerita ini karena saya tahu bahwa begitu banyak orang di luar sana memerlukan bantuan keuangan dan perusahaan akan membantu Anda
  Gmail saya adalah

  Ratu Efendi Lisa
  efendiqueenlisa@gmail.com   
  Hubungi Says::+62 857 1997 9422
  Whatsapp::+62 857 1997 9422

  ReplyDelete
 120. Halo semuanya, Nama saya Siska wibowo saya tinggal di Surabaya di Indonesia, saya seorang mahasiswa, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman untuk sangat berhati-hati karena ada banyak perusahaan pinjaman penipuan dan kejahatan di sini di internet , Sampai saya melihat posting Bapak Suryanto tentang Nyonya Esther Patrick dan saya menghubunginya melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Beberapa bulan yang lalu, saya putus asa untuk membantu biaya sekolah dan proyek saya tetapi tidak ada yang membantu dan ayah saya hanya dapat memperbaiki beberapa hal yang bahkan tidak cukup, jadi saya mencari pinjaman online tetapi scammed.

  Saya hampir tidak menyerah sampai saya mencari saran dari teman saya Pak Suryanto memanggil saya pemberi pinjaman yang sangat andal yang meminjamkan dengan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp200.000.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau tekanan dengan tingkat bunga rendah 2 %. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa nomor saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, segera saya menghubungi ibu melalui (estherpatrick83@gmail.com)

  Dan juga saya diberi pilihan apakah saya ingin cek kertas dikirim kepada saya melalui jasa kurir, tetapi saya mengatakan kepada mereka untuk mentransfer uang ke rekening bank saya, karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres atau penundaan.

  Yakin dan yakin bahwa ini asli karena saya memiliki semua bukti pemrosesan pinjaman ini termasuk kartu ID, dokumen perjanjian pinjaman, dan semua dokumen. Saya sangat mempercayai Madam ESTHER PATRICK dengan penghargaan dan kepercayaan perusahaan yang sepenuh hati karena dia benar-benar telah membantu hidup saya membayar proyek saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Madam melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (siskawibowo71@gmail.com) jika Anda merasa kesulitan atau menginginkan prosedur untuk mendapatkan pinjaman

  Sekarang, yang saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman bulanan yang saya kirim langsung ke rekening bulanan Nyonya seperti yang diarahkan. Tuhan akan memberkati Nyonya ESTHER PATRICK untuk Segalanya. Saya bersyukur

  ReplyDelete
 121. Hai semuanya, Nama saya Angga Annisa dan saya berbicara sebagai orang yang paling bahagia di seluruh dunia hari ini sebelum sekarang saya secara finansial dipukul tanpa harapan akan bantuan apa pun, tetapi ceritanya akan segera berubah ketika saya bertemu dengan Ibu. Saya sangat senang untuk mengatakan keluarga saya kembali untuk selamanya karena saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp.700juta untuk memulai hidup saya di sekitar karena profesi saya karena saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak dan seluruh dunia tampak seperti itu tergantung pada saya sampai Tuhan mengirim saya kepada sebuah perusahaan yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, perusahaan yang takut akan Tuhan, ISKANDAR LENDERS, mereka adalah Juruselamat Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir itu tidak akan mungkin sampai saya mendapat pinjaman sebesar Rp.700 juta dan saya akan menyarankan siapa pun yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi Bunda Iskandar melalui email. [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com] karena ini adalah pemberi pinjaman yang paling memahami dan baik

  Contact Details:

  e_mail Address:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com>>>>
  WhatsApp:::+6282274045059
  Company::Iskandar Lenders"""""
  Loan Amount:::Rp.700juta
  Name:::::Angga Annisa
  Country::::Indonesia
  Occupation:Trader
  Year:April,2020

  ReplyDelete
 122. Helo

  Salam sejahtera kepada anda `Selamat Datang di ALEXIS AHMAD EXPER FOREX TRADER COMPANY
  Adakah anda seorang pelabur, Pemilik Perniagaan, Usahawan, Kontraktor, Petani, Bermula e.t.c? Mungkin anda memerlukan kaedah yang baik dan selamat untuk menjana lebih banyak wang dan membeli harta tanah, membaiki / membalikkan, membaiki perkhidmatan / bangunan Anda mencari tempat untuk melabur dan mendapatkan sehingga 90% misalnya.
   PELABUR $ 100 DAPATKAN $ 1,000
  PELABUR $ 200 DAPATKAN $ 2,000
  PELABUR $ 300 DAPATKAN $ 3,000
  PELABUR $ 400 DAPATKAN $ 4,000
  PELABUR $ 500 DAPATKAN $ 5,000
  PELABUR $ 600 DAPATKAN $ 6,000
  PELABUR $ 700 DAPATKAN $ 7,000
  PELABUR $ 800 DAPATKAN $ 8,000
  PELABUR $ 900 DAPATKAN $ 9,000
  PELABUR $ 1000 DAPATKAN $ 10,000
  PELABURAN $ 1100 DAPATKAN $ 11,000
  PELABUR $ 1200 DAPATKAN $ 12,000
  PELABUR $ 1300 DAPATKAN $ 13,000
  PELABUR $ 1400 DAPATKAN $ 14,000
  PELABUR $ 1500 DAPATKAN $ 15,000
  PELABUR $ 1600 DAPATKAN $ 16,000
  PELABUR $ 1700 DAPATKAN $ 17,000
  MELABUR $ 1800 DAPATKAN $ 18,000
  PELABUR $ 1900 DAPATKAN $ 19,000
  PELABUR $ 2000 DAPATKAN $ 20,000
   keuntungan mingguan TERBARU TERHADAP PENIAGA LOYAL RENDAH KAMI ANDA DAPAT MELABUR JUMLAH DI BAWAH INI DAN DAPATKAN BAYARAN ANDA DALAM 24 JAM. boleh menjamin anda meminjamkan salah satu jumlah yang anda perlukan untuk menghubungi e-mel: {alexisahmadexpertforextrader@gmail.com} ada di sini untuk membantu mereka yang memerlukan matlamat arkib kewangan mereka, kami melabur dalam perdagangan / perniagaan forex dan juga menawarkan 100% untuk semua jenis pelaburan rendah. Tarif, bagi mereka yang berminat di mana-mana negara dengan tahap kredit, adakah anda ditolak oleh bank syarikat pinjaman atau pemiutang? Kami boleh menawarkan anda untuk melabur yang anda perlukan untuk mendapatkan 90% dari apa yang anda laburkan dan berpatutan untuk pekerja perniagaan, lelaki dan wanita, pekerja pejabat, pengendali, ini adalah peluang anda untuk melabur dalam apa yang anda rancangkan di sini adalah untuk melabur (FOREX TRADE) untuk anda dan melabur dengannya, kami juga memerlukan perkhidmatan dari Broker yang boleh merujuk orang yang memerlukan bantuan kewangan dan kami membayar setiap bulan untuk perkhidmatan anda hubungi kami melalui e-mel di bawah ini jika anda berminat untuk melabur dan mendapat untung balik dan anda tidak perlu risau. E-mel Pelabur: {alexisahmadexpertforextrader@gmail.com} Anda juga boleh menghubungi kami dengan betul nombor whatsapp (+447727701429) untuk jujur dalam perkhidmatan kami.

  ReplyDelete
 123. Halo, saya Ny. Sandra Ovia, pemberi pinjaman uang swasta, apakah Anda berhutang? Anda membutuhkan dorongan finansial? pinjaman untuk membangun bisnis baru, untuk memenuhi tagihan Anda, memperluas bisnis Anda di tahun ini dan juga untuk renovasi rumah Anda. Saya memberikan pinjaman kepada perusahaan lokal, internasional dan juga dengan tingkat bunga yang sangat rendah 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui Email: (sandraovialoanfirm@gmail.com) Anda dipersilakan ke perusahaan pinjaman kami dan kami akan memberikan yang terbaik dari layanan kami.

  ReplyDelete
 124. Hai semuanya, Nama saya Angga Annisa dan saya berbicara sebagai orang yang paling bahagia di seluruh dunia hari ini sebelum sekarang saya secara finansial dipukul tanpa harapan akan bantuan apa pun, tetapi ceritanya akan segera berubah ketika saya bertemu dengan Ibu. Saya sangat senang untuk mengatakan keluarga saya kembali untuk selamanya karena saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp.700juta untuk memulai hidup saya di sekitar karena profesi saya karena saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak dan seluruh dunia tampak seperti itu tergantung pada saya sampai Tuhan mengirim saya kepada sebuah perusahaan yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, perusahaan yang takut akan Tuhan, ISKANDAR LENDERS, mereka adalah Juruselamat Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir itu tidak akan mungkin sampai saya mendapat pinjaman sebesar Rp.700 juta dan saya akan menyarankan siapa pun yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi Bunda Iskandar melalui email. [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com] karena ini adalah pemberi pinjaman yang paling memahami dan baik

  Contact Details:

  e_mail Address:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com>>>>
  WhatsApp:::+6282274045059
  Company::Iskandar Lenders"""""
  Loan Amount:::Rp.700juta
  Name:::::Angga Annisa
  Country::::Indonesia
  Occupation:Trader
  Year:April,2020

  Jumlah minimum>>>>>>Rp.100 juta
  Jumlah maksimum>>>>>Rp.100 miliar

  ReplyDelete
 125. BERITA BAIK
  Pertama saya ingin mengatakan jika anda takut berjaya anda tidak akan berjaya walaupun peluangnya datang dengan murah dan percuma, semuanya bermula pada malam yang sejuk ketika di tempat tidur saya melalui internet hanya untuk letih sehingga saya dapat tidur setelah sekian lama hari di bank berusaha mendapatkan pinjaman dengan rumah saya dari bank HSBC di pekanbaru bagi mereka yang mungkin mengenali bank ini, saya mencuba dan setelah dokumentasi saya diberitahu untuk kembali dalam masa 30 hari yang bagi saya seperti selamanya jadi semasa di saya memikirkan kemungkinan tindakan seterusnya saya menemui kisah tertentu tentang bagaimana mendapatkan pinjaman dan pada kadar yang sangat rendah sebanyak 2% dengan nama syarikat sebagai syarikat pinjaman Rossa Stanley, saya tertanya-tanya adakah ia benar jadi saya menyiasat lebih jauh dan datang di sebilangan wanita tertentu bernama Nadia Sisworo yang memberi keterangan bagaimana dia mendapat pinjaman dengan perincian banknya semua dipaparkan sehingga saya menghantar e-mel dan kami bercakap, kami berbual dan dia meminta saya untuk menghubungi syarikat ibu rossa bahawa jika rumah saya itu asli dan identiti saya mungkin bernasib baik kerana mendapat pinjaman jadi saya menghantar e-mel kepada ibu Rossastanleyloancompany@gmail.com Whatsapp + 19145295708tentang keadaan saya dan borang pinjaman diberikan saya telah mengisi dan mengemukakan permintaan pinjaman sebanyak $ 150,000.00 dan selebihnya kepada Kemuliaan Allah saya mendapat pinjaman dari syarikat rossa ibu jadi orang tersayang jika anda memilikinya beban kewangan yang tulen atau ingin mengembangkan perniagaan anda jangan teragak-agak untuk berjumpa dengan ibu rossa untuk mendapatkan bantuan. Saya yakin $ 150,000.00 sudah cukup untuk meninggalkan kemiskinan dan bahagia selamanya seperti saya jika anda masih meragukan bayaran untuk menghubungi atau WhatsApp saya di +6282385590743 atau tulis saya di hadiemi64@gmail.com dan facebook di Hadi emi dan saya akan membuktikan kepada anda ibu itu nyata

  ReplyDelete
 126. Saya ingin memulai dengan bersyukur kepada Tuhan untuk hadiah hidup. Nama saya Nadia Sisworo dan saya ingin berbagi cerita bagus tentang ibu Rossa Stanley Favor perusahaan yang layak secara finansial yang membuat hidup saya manis. Saya telah mengalami kesulitan keuangan untuk beberapa waktu dan saya harus meminjam dari teman-teman saya karena saya berharap untuk membayar mereka kembali setelah menerima gaji saya. Dan saat itulah hidup saya berubah menjadi yang terburuk, saya dipecat dari pekerjaan dan saya kehilangan ibu saya beberapa bulan kemudian. Setelah ibu saya dimakamkan, teman-teman saya mulai meminta uang mereka kembali. Tetapi ketika saya pikir hidup saya sudah berakhir, saya benar-benar mencoba bunuh diri, ketika ALLAH menggunakan teman saya dan Neighbor Annisa Berkarya yang sekarang telah pindah ke Singapura, dia membantu saya untuk menghubungi ibu Rossa Stanley yang katanya seorang teman dari India menghubungkannya dengan ibu Rossa, maka saya menceritakan kisah saya kepada ibu, dia meminta dokumen saya yang saya ajukan dan sebelum saya tahu itu permintaan pinjaman saya untuk Rp320.000.000,00 disetujui, sebelum itu saya telah mencoba tiga perusahaan pinjaman online yang berbeda tetapi tidak ada bantuan positif, tetapi ibu rossa stanley melalui perusahaan pinjamannya ROSSATANLEYLOANCOMPANY mengubah hidup saya dan saya telah memutuskan bahwa sampai saya mati saya akan terus membagikan kisah ini sehingga sesama warga negara saya dapat memperoleh manfaat darinya, jangan menghubungi pemberi pinjaman palsu yang membanjiri mana-mana dengan cerita pinjaman palsu, Setelah itu proses persetujuan kredit saya selesai dan saya menerima surat persetujuan dari perusahaan yang menyatakan bahwa saya harus menyediakan bank saya detail. Saya menerima pemberitahuan dari bank saya bahwa rekening bank saya dikreditkan dengan jumlah pinjaman yang saya minta. mother rossa stanley adalah satu-satunya pemberi pinjaman nyata, tulus, dan tulus di seluruh dunia jadi jangan ragu untuk menghubungi ibu Rossa Stanely di saluran ini ROSSASTANLEYLOANCOMPANY@GMAIL.COM
  Panggil Saja +12133153118
  Aplikasi Whats Mother Rossa +19145295708
  Ini adalah kesaksian saya dan dapat diverifikasi dengan perincian akun saya yang di bawah jika Anda ragu
  itulah cara hidup saya berubah dan saya akan terus berbagi berita sehingga semua orang dapat melihat dan menghubungi perusahaan yang baik yang mengubah situasi saya. Anda juga dapat menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan saya atau Anda ingin bertanya kepada saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya . Ini email saya: nadiasisworo@gmail.comDan di bawah ini adalah rincian akun saya yang mendapat kredit dari pinjaman dari rossastanleyloancompany,

  Alamat bank: Cabang Jatinegara Jakarta Timur
  Nama akun: Nadia Sisworo
  Nomor akun: 0504482516
  Nama Bank: Bank Negara Indonesia (BNI)

  ReplyDelete
 127. Halo semuanya, saya Rika Nadia, saat ini tinggal orang Indonesia dan saya warga negara, saya tinggal di JL. Baru II Gg. Jaman Keb. Lama Utara RT.004 RW.002 No. 26. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberikan saran nyata kepada semua warga negara Indonesia yang mencari pinjaman online untuk berhati-hati karena internet penuh dengan penipuan, kadang-kadang saya benar-benar membutuhkan pinjaman , karena keuangan saya buruk. statusnya tidak begitu baik dan saya sangat ingin mendapatkan pinjaman, jadi saya jatuh ke tangan pemberi pinjaman palsu, dari Nigeria dan Singapura dan Ghana. Saya hampir mati, sampai seorang teman saya bernama EWITA YUDA (ewitayuda1@gmail.com) memberi tahu saya tentang pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ny. ESTHER PATRICK Manajer cabang dari Access loan Firm, Dia adalah pemberi pinjaman global; yang saya hubungi dan dia meminjamkan saya pinjaman Rp600.000.000 dalam waktu kurang dari 12 jam dengan tingkat bunga 2% dan itu mengubah kehidupan seluruh keluarga saya.

  Saya menerima pinjaman saya di rekening bank saya setelah Nyonya. LADY ESTHER telah mentransfer pinjaman kepada saya, ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah Rp600.000.000 yang saya terapkan telah dikreditkan ke rekening bank saya. dan saya punya buktinya dengan saya, karena saya masih terkejut, emailnya adalah (ESTHERPATRICK83@GMAIL.COM)

  Jadi untuk pekerjaan yang baik, LADY ESTHER telah melakukannya dalam hidup saya dan keluarga saya, saya memutuskan untuk memberi tahu dan membagikan kesaksian saya tentang LADY ESTHER, sehingga orang-orang dari negara saya dan kota saya dapat memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi LADY ESTHER melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) silakan hubungi LADY ESTHER Dia tidak tahu bahwa saya melakukan ini tetapi saya sangat senang sekarang dan saya memutuskan untuk memberi tahu orang lain tentang dia, Dia menawarkan semua jenis pinjaman baik untuk perorangan maupun perusahaan dan juga saya ingin Tuhan memberkati dia lebih banyak,

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: (rikanadia6@gmail.com). Sekarang, saya adalah pemilik bangga seorang wanita bisnis yang baik dan besar di kota saya, Semoga Tuhan Yang Mahakuasa terus memberkati LADY ESTHER atas pekerjaannya yang baik dalam hidup dan keluarga saya.
  Tolong lakukan dengan baik untuk meminta saya untuk rincian lebih lanjut tentang Ibu dan saya akan menginstruksikan, dan ada bukti pinjaman, hubungi LADY ESTHER melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) Terima kasih semua

  ReplyDelete
 128. Apakah Anda menemukan sedikit kesulitan dengan tagihan yang belum dibayar dan tidak tahu ke mana harus pergi atau ke mana harus pergi? Bagaimana dengan menemukan perusahaan Konsolidasi Utang terkemuka yang dapat membantu Anda mengurangi angsuran bulanan sehingga Anda akan memiliki opsi pembayaran yang terjangkau serta ruang untuk bernafas ketika sampai pada akhir bulan dan tagihan harus dibayar? THE ISKANDAR LENDERS adalah solusi untuk ketidakberuntungan finansial Anda. Kami menawarkan semua jenis pinjaman dengan tingkat bunga rendah 1% dan jangka waktu pinjaman 1 hingga 20 tahun untuk membayar kembali pinjaman dengan aman dan tanpa jaminan. Pinjaman kami diasuransikan dengan baik untuk keamanan maksimum adalah prioritas kami, semua data pelanggan kami disimpan dengan baik tanpa keterlibatan pihak ketiga. Tujuan utama kami adalah membantu Anda mendapatkan layanan yang layak Anda dapatkan, Program kami adalah cara tercepat untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam suatu suksesi lebih cepat. Anda bebas untuk Menghubungi kami di berikut ini
  e_mail:::::iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com
  WhatsApp:+62-822-7404-5059
  Tel....+62-822-7404-5059

  ReplyDelete
 129. Lingkaran cahaya,
  Saya Annabelle Johnson Saya ingin menerima kerja baik Tuhan dalam hidup saya kepada rakyat saya mencari pinjaman di Asia dan bahagian lain perkataan, kerana ekonomi yang buruk di beberapa negara.
  Saya kini tinggal di jakarta di sini di indonesia. Saya seorang Janda dengan empat orang anak dan saya terjebak dalam keadaan kewangan pada bulan Julai 2017 dan saya perlu membiayai semula dan membayar bil saya.
  Saya mangsa penipuan kredit 4 kredit, saya kehilangan banyak wang kerana saya sedang mencari pinjaman daripada syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya ditangkap oleh orang-orang dari diri saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan rakan-rakan saya menerangkan keadaan saya dan kemudian memperkenalkan saya kepada syarikat pinjaman yang dipercayai oleh GLOBAL FINANCE LIMITED.
  Bagi orang yang mencari pinjaman? Oleh itu, anda perlu berhati-hati kerana banyak syarikat di internet adalah penipuan di sini, tetapi mereka masih sangat nyata dalam syarikat pinjaman palsu.
  Saya mendapat pinjaman dari GLOBAL FINANCE LIMITED Rp500.000.000 dengan mudah dalam tempoh 24 jam selepas saya memohon, maka saya memutuskan untuk menerima kerja baik Allah melalui GLOBAL FINANCE LIMITED dalam kehidupan keluarga saya. Saya dengan senang hati menasihati anda jika anda perlukan dan sila hubungi GLOBAL FINANCE LIMITED. Hubungi mereka melalui e-mel :. (augustaibramhim11@gmail.com)
  Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya di (annabellej24johnson111@gmail.com) jika anda merasa sukar atau ingin.

  ReplyDelete
 130. Halo,
  nama saya Julia Simon, saya adalah korban penipuan di tangan pemberi pinjaman palsu. Saya telah kehilangan sekitar $ 45.000,00 karena saya membutuhkan modal besar $ 200.000,00. Saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi. Bisnis saya hancur dan dalam proses itu saya kehilangan putra saya. Saya tidak tahan lagi dengan hal ini. pada Januari 2018, teman saya memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Ny. Augusta Ibramhim, yang pada akhirnya membantu saya mendapatkan pinjaman di perusahaan pinjaman tempat dia bekerja. Ibu yang baik, Augusta Ibramhim, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan melanjutkan untuk memberkatimu. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menasihati sesama orang Indonesia bahwa ada banyak scammer di luar sana, jadi jika Anda memerlukan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat, hanya mendaftar melalui Mrs Augusta Ibramhim dan Anda dapat menghubunginya melalui email: (augustaibramhim11 @ gmail.com). Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (juliasimon460@gmail.com). jika Anda memiliki keraguan. tolong dia satu-satunya orang yang bisa diandalkan dan dapat dipercaya.

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 131. Halo,
  nama saya Julia Simon, saya adalah korban penipuan di tangan pemberi pinjaman palsu. Saya telah kehilangan sekitar $ 45.000,00 karena saya membutuhkan modal besar $ 200.000,00. Saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi. Bisnis saya hancur dan dalam proses itu saya kehilangan putra saya. Saya tidak tahan lagi dengan hal ini. pada Januari 2018, teman saya memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Ny. Augusta Ibramhim, yang pada akhirnya membantu saya mendapatkan pinjaman di perusahaan pinjaman tempat dia bekerja. Ibu yang baik, Augusta Ibramhim, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan melanjutkan untuk memberkatimu. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menasihati sesama orang Indonesia bahwa ada banyak scammer di luar sana, jadi jika Anda memerlukan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat, hanya mendaftar melalui Mrs Augusta Ibramhim dan Anda dapat menghubunginya melalui email: (augustaibramhim11 @ gmail.com). Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (juliasimon460@gmail.com). jika Anda memiliki keraguan. tolong dia satu-satunya orang yang bisa diandalkan dan dapat dipercaya.

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 132. saudara-saudara
  Saya di sini untuk bersaksi tentang kebaikan Allah dalam hidup saya dan bagaimana saya diselamatkan dari tekanan finansial karena bisnis saya sedang menurun dan keluarga saya dalam keadaan asulit sehingga kami bahkan tidak dapat membayar uang sekolah untuk anak-anak, karena kepahitan mengambil alih hatiku
  Suami saya juga menggagalkan karena kami menjalankan bisnis keluarga di (Surabaya, Jawa Timur) dimana kami jadi bingung suami saya mencoba untuk mendapatkana pinjaman dari bank dia menolak pinjaman jadi dia online mencari pinjaman karenaa dia ditipu oleh sone imposters online yang menjanjikan kepadanya pinjaman dan mengatakan harus membayar biaya untuk mendapatkan pinjaman sehingga husbank saya meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar biaya maka mereka meminta biaya lagi dengan beberapa alasan dia harus pergi dan meminjam dari saudaranya di (Bekasi) untuk memastikan dia mendapatkan pinjaman setidaknya untuk membi/aayai kebutuhan keluarga dan setelah dia membuat biaya, dia diminta untuk membayar lagi dengan alasan tertentu, hal ini membuat keluarga kelaparan meningkat sehingga kami harus mengumpulkan makanan dari tetangga dekat kami. dan selama berbulan-bulan kami menderita dan bisnis ditutup untuk sementara waktu
  Jadi satu sore yang setia sekitar pukul 14:00 tetangga dekat ini menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman secara online sehingga jika dia mendapatkan pinjaman, dia akan mengenalkan saya ke perusahaan tersebut sehingga kami pergi ke ATM bersama-sama dan Memeriksa pinjaman itu tidak ada sehingga kami menunggu sekitar 30 menit kemudian kami mendapat peringatan di teleponnya dari banknya bahwa dia telah menerima money di akunnya sehingga kami memeriksa saldo rekeningnya dan lihatlah 300 juta kepadanya sebagai pinjaman
  Segera saya berteriak di depan umum sambil menangis dan pada saat itu yang bisa saya pikirkan adalah jika saya dengan jumlah seperti itu, masalah saya berakhir, jadi kami pulang ke rumah saya tidak memberi tahu suami saya, dari 1 juta dia memberi saya saya membeli beberapa bahan makanan di rumah dan berlangganan dan tetangga saya dan saya meminta pinjaman kepada perusahaan karena dia memberi saya pedoman sehingga kami mengikuti prosesnya karena prosesnya sama sehingga setelah semua prosesnya, rekan-rekan saya diberi pinjaman oleh saya

   .(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..«´ ONE BILLION RISING FUND¨`»(onebillionrisingfund@gmail.com)  
  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..BBM: D8E814FC

  Anda juga bisa mendaftar sekarang dan menyelesaikan masalah keuangan Anda
  Saya berbagi cerita ini karena saya tahu bahwa begitu banyak orang di luar sana memerlukan bantuan keuangan dan perusahaan akan membantu Anda
  Gmail saya adalah

  Ratu Efendi Lisa
  efendiqueenlisa@gmail.com   
  Hubungi Says::+62 857 1997 9422
  Whatsapp::+62 857 1997 9422

  ReplyDelete
 133. nama saya Redzuan Sarina Binti dari PULAU PINANG,
  MALAYSIA. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Rossa kerana membantu saya mendapatkan pinjaman. selama tiga bulan, saya telah mencari pinjaman untuk melunaskan hutang, setiap orang yang saya temui ditipu dan mengambil wang saya sehingga akhirnya saya melihat kisah Cik Masitah Ayob dan alamat laman web syarikat yang dikongsinya. Syarikat kemudian memberi saya pinjaman sebanyak RM470,000 yang saya mohon. syarikat juga dapat membantu anda. kerana syarikat itu juga telah menolong beberapa rakan saya yang lain. Sekiranya anda memerlukan bantuan kewangan, sila hubungi syarikat ROSSA FINANCE melalui e-mel: Rossastanleyloancompany@gmail.com
  Whats-app Mother Rossa Company: +1 (914) 529-5708.
  Syarikat itu tidak tahu bahawa saya melakukan ini dengan menyebarkan niat baik syarikat kepada saya, tetapi saya merasakan saya harus membagikannya kepada anda semua untuk membebaskan diri daripada penipu, berhati-hati dengan peniru dan hubungi syarikat pinjaman yang betul. Di bawah ini adalah kata-kata semangat bagi mereka yang mencari pemberi pinjaman swasta yang jujur ​​dan jujur.
  "jika anda memerlukan pinjaman untuk membayar kredit dan hutang? Adakah anda memerlukan kewangan untuk menubuhkan perniagaan anda sendiri? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk melaksanakan projek besar? Adakah anda memerlukan pinjaman kuliah? Adakah anda memerlukan dana untuk pelbagai tujuan lain?" ? Inilah e-mel saya untuk sebarang pertanyaan mengenai ibu rossa,
  e-mel saya: redzuansarinabinti2020@gmail.com
  E-mel ibu rossa: Rossastanleyloancompany@gmail.com
  nombor telefon bimbit +601616345654
  Terima kasih kerana membaca dan selamat maju jaya

  ReplyDelete
 134. Saya Suryanto dari Indonesia di Kota Palu, saya mencurahkan waktu saya di sini karena janji yang saya berikan kepada LADY ESTHER PATRICK yang kebetulan adalah Tuhan yang mengirim pemberi pinjaman online dan saya berdoa kepada TUHAN untuk dapat melihat posisi saya hari ini.

  Beberapa bulan yang lalu saya melihat komentar yang diposting oleh seorang wanita bernama Nurul Yudianto dan bagaimana dia telah scammed meminta pinjaman online, menurut dia sebelum ALLAH mengarahkannya ke tangan Mrs. ESTHER PATRICK. (ESTHERPATRICK83@GMAIL.COM)

  Saya memutuskan untuk menghubungi NURUL YUDIANTO untuk memastikan apakah itu benar dan untuk membimbing saya tentang cara mendapatkan pinjaman dari LADY ESTHER PATRICK, dia mengatakan kepada saya untuk menghubungi Lady. Saya bersikeras bahwa dia harus memberi tahu saya proses dan kriteria yang dia katakan sangat mudah. dari Mrs. ESTHER, yang perlu saya lakukan adalah menghubunginya, mengisi formulir untuk mengirim pengembalian, mengirim saya scan kartu identitas saya, kemudian mendaftar dengan perusahaan setelah itu saya akan mendapatkan pinjaman saya. . Lalu saya bertanya kepadanya bagaimana Anda mendapatkan pinjaman Anda? Dia menjawab bahwa hanya itu yang dia lakukan, yang sangat mengejutkan.

   Saya menghubungi Mrs ESTHER PATRICK dan saya mengikuti instruksi dengan hati-hati untuk saya, saya memenuhi persyaratan mereka dan pinjaman saya disetujui dengan sukses tetapi sebelum pinjaman dipindahkan ke akun saya, saya diminta membuat janji untuk membagikan kabar baik tentang Mrs. ESTHER PATRICK dan itulah mengapa Anda melihat posting ini hari ini untuk kejutan terbesar saya, saya menerima peringatan Rp350.000.000. jadi saya menyarankan semua orang yang mencari sumber tepercaya untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Mrs. ESTHER PATRICK melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) untuk mendapatkan pinjaman yang dijamin, Anda juga dapat menghubungi saya di Email saya: (suryantosuryanto524@gmail.com)

  ReplyDelete
 135. Halo semuanya, Nama saya Siska wibowo saya tinggal di Surabaya di Indonesia, saya seorang mahasiswa, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman untuk sangat berhati-hati karena ada banyak perusahaan pinjaman penipuan dan kejahatan di sini di internet , Sampai saya melihat posting Bapak Suryanto tentang Nyonya Esther Patrick dan saya menghubunginya melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Beberapa bulan yang lalu, saya putus asa untuk membantu biaya sekolah dan proyek saya tetapi tidak ada yang membantu dan ayah saya hanya dapat memperbaiki beberapa hal yang bahkan tidak cukup, jadi saya mencari pinjaman online tetapi scammed.

  Saya hampir tidak menyerah sampai saya mencari saran dari teman saya Pak Suryanto memanggil saya pemberi pinjaman yang sangat andal yang meminjamkan dengan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp200.000.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau tekanan dengan tingkat bunga rendah 2 %. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa nomor saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, segera saya menghubungi ibu melalui (estherpatrick83@gmail.com)

  Dan juga saya diberi pilihan apakah saya ingin cek kertas dikirim kepada saya melalui jasa kurir, tetapi saya mengatakan kepada mereka untuk mentransfer uang ke rekening bank saya, karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres atau penundaan.

  Yakin dan yakin bahwa ini asli karena saya memiliki semua bukti pemrosesan pinjaman ini termasuk kartu ID, dokumen perjanjian pinjaman, dan semua dokumen. Saya sangat mempercayai Madam ESTHER PATRICK dengan penghargaan dan kepercayaan perusahaan yang sepenuh hati karena dia benar-benar telah membantu hidup saya membayar proyek saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Madam melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (siskawibowo71@gmail.com) jika Anda merasa kesulitan atau menginginkan prosedur untuk mendapatkan pinjaman

  Sekarang, yang saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman bulanan yang saya kirim langsung ke rekening bulanan Nyonya seperti yang diarahkan. Tuhan akan memberkati Nyonya ESTHER PATRICK untuk Segalanya. Saya bersyukur

  ReplyDelete
 136. Hari yang baik untuk semua warga negara Indonesia, nama saya Nurul Yudianto, tolong, saya ingin berbagi kesaksian hidup saya yang sebenarnya di sini di platform ini sehingga semua warga negara Indonesia berhati-hati dengan pemberi pinjaman pinjaman di internet

  Setelah beberapa waktu berusaha mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan terus ditolak, saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman secara online tetapi saya curang dan kehilangan Rp18,7 juta, kepada seorang wanita di saudi arabia dan Nigeria.

  Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan teman saya Nyonya Rika Nadia (rikanadia6@gmail.com) yang kemudian memperkenalkan saya kepada Lady Esther, manajer Cabang dari Access Loan Firm, sehingga teman saya meminta saya untuk mendaftar dari LADY ESTHER, jadi saya Menjerit dituangkan dan dihubungi LADY ESTHER. melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Saya mengajukan pinjaman sebesar Rp250 juta dengan suku bunga 2%, sehingga pinjaman disetujui dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pengalihan pinjaman, saya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari satu setengah jam uang pinjaman telah dimasukkan ke dalam rekening bank saya.

  Saya pikir itu adalah lelucon sampai saya menerima panggilan dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah Rp250 juta. Saya sangat senang bahwa akhirnya Tuhan telah menjawab doa-doa saya dengan buku pinjaman dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.

  Semoga Tuhan memberkati LADY ESTHER untuk mewujudkan kehidupan yang adil bagi saya, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Mrs. LADY ESTHER melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) atas pinjaman Anda

  Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui email saya: (nurulyudianto2@gmail.com) Salam

  ReplyDelete
 137. Halo semua, Nama saya Amrizal Oppo Saya tinggal di Surabaya di Indonesia, saya seorang pelajar, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar sangat berhati-hati kerana terdapat banyak syarikat penipuan dan pinjaman jenayah di sini di internet, Sehingga saya melihat siaran Encik Tanu Widjaya mengenai Puan abrusthim dan saya menghubunginya melalui e-mel: (augustaibramhim11@gmail.com)

  Beberapa minggu yang lalu, saya terdesak untuk membantu dengan kos sekolah dan projek saya tetapi tidak ada yang membantu dan ayah saya hanya dapat menyelesaikan beberapa perkara yang tidak mencukupi, jadi saya mencari pinjaman dalam talian tetapi ditipu.

  Saya hampir tidak berputus asa sehingga saya meminta nasihat daripada rakan saya, Tanu Widjaya memanggil saya pemberi pinjaman yang sangat boleh dipercayai yang memberi pinjaman tanpa jaminan sebanyak IDR 500,000,000 dalam masa kurang dari 2 jam tanpa tekanan atau tekanan dengan kadar faedah rendah 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa akaun bank saya dan mendapati bahawa nombor saya terpakai dipindahkan serta merta ke akaun bank saya tanpa berlengah atau kecewa, saya segera menghubungi ibu melalui (augustaibramhim11@gmail.com)

  Dan saya juga diberi pilihan sama ada saya mahu cek kertas dihantar kepada saya melalui kurier, tetapi saya memberitahu mereka untuk memindahkan wang ke akaun bank saya, kerana saya berjanji bahawa saya akan menyampaikan berita baik agar orang ramai mendapat pinjaman mudah tanpa tekanan atau kelewatan.

  Pastikan dan yakin bahawa ini sahih kerana saya mempunyai semua bukti pemprosesan pinjaman ini termasuk kad pengenalan, dokumen perjanjian pinjaman dan semua dokumen. Saya sangat mempercayai Puan AUGUSTA IBRAMHIM dengan rasa hormat dan kepercayaan syarikat yang sepenuh hati kerana dia sangat membantu hidup saya untuk membayar projek saya. Anda sangat beruntung kerana berpeluang membaca kesaksian ini hari ini. Oleh itu, jika anda memerlukan pinjaman, sila hubungi Puan melalui e-mel: (augustaibramhim11@gmail.com)

  Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya di (
  amrizalamrizaloppo@gmail.com) jika anda merasakan kesulitan atau ingin prosedur untuk mendapatkan pinjaman

  Sekarang, apa yang saya lakukan adalah berusaha memenuhi pembayaran pinjaman bulanan yang saya hantar terus ke akaun bulanan anda seperti yang diarahkan. Tuhan akan memberkati Puan Augusta Ibramhim untuk Segalanya. Saya bersyukur

  ReplyDelete
 138. Selamat siang
  Nama saya Fatma Wati, saya ingin menggunakan media ini untuk menyarankan semua orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman internet karena begitu banyak pemberi pinjaman Internet di sini semuanya penipu dan mereka hanya berbagi cerita untuk menipu Anda dari uang Anda, saya melamar pinjaman $ 55,000,00 dari seorang wanita di Jerman dan saya kehilangan jumlah $ 5.500,00 tanpa mendapatkan pinjaman,

  Pada tanggal 27 September 2018 ini, teman saya DIANA JAMES di tempat kerja saya memberi tahu saya bagaimana dia mengajukan pinjaman dari GLOBAL FINANCE LIMITED dan dia akhirnya menerima pinjamannya. Saya tidak pernah percaya dia sampai saya pergi dengannya ke bank untuk mengkonfirmasikannya dan saya kagum karena saya kehilangan banyak uang hanya untuk mendapatkan pinjaman untuk keluarga saya.

  Semoga Tuhan memberkati nyonya yang baik, Ny. Augusta Ibramhim atas apa yang dia lakukan kepada saya dan rumah tangga saya, saya memberi tahu teman saya untuk memperkenalkan saya kepada ibu yang baik. Augusta Ibramhim, GLOBAL FINANCE LIMITED, dia dan saya mengajukan pinjaman $ 190.000,00
  Saya mematuhi persyaratan dan ketentuan pinjaman perusahaan dan permohonan pinjaman saya disetujui untuk saya tanpa tekanan dan kesulitan.

   Akhirnya, saya menerima pinjaman $ 190.000,00 di rekening bank saya dan saya menelepon teman saya DIANA JAMES bahwa saya telah menerima pinjaman dan saya juga telah memperkenalkan begitu banyak orang kepada ibu yang baik Nyonya Augusta Ibramhim.
  Saya ingin Anda yang membaca kesaksian saya untuk menghubungi ibu yang baik jika Anda membutuhkan pinjaman sehingga Anda juga akan bersaksi tentang niat baik ibu yang baik itu.

  jadi saya menggunakan jalan ini untuk memberi tahu setiap orang Indonesia dan orang lain yang tepat untuk membaca kesaksian saya dan dia membutuhkan pinjaman untuk dihubungi
  Madam Augusta Ibramhim via EMAIL: (augustaibramhim11@gmail.com)
  Anda masih dapat menghubungi saya jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut melalui EMAIL: fatmawati24111m@gmail.com
  Anda juga dapat menghubungi teman saya DIANA JAMES melalui EMAIL-nya: dianajames111m@gmail.com

  SEKALI LAGI TERIMA KASIH SEMUA UNTUK MEMBACA KESAKSIAN SAYA, DAN MUNGKIN ALLAH LANJUTKAN UNTUK MEMBERKATI KITA SEMUA DAN MEMBERIKAN KEHIDUPAN DAN KEMAKMURAN PANJANG, AMIN.

  ReplyDelete
 139. Keajaiban tidak akan pernah berakhir, saya berdoa untuk allah untuk memberkati Nyonya Esther Patrick, saya kehilangan Ewita warga negara Indonesia, saya tinggal di JL.kutisari selatan geng ekonomi No. 13-G, Indonesia. Ibu saya mengatakan kepada saya bahwa dia akan melalui internet dan datang ke publikasi Nyonya Esther Patrick, mengatakan bahwa fasilitas kredit telah memberinya pinjaman kepada masyarakat umum dengan suku bunga sangat rendah 2% persen, Anda dapat menghubungi Nyonya Esther Patrick melalui emailnya: [estherpatrick83@gmail.com].

  Jadi, saya memberi tahu teman saya tentang pandangan meminjam dari Nyonya Esther Patrick, dan dia mengatakan dia tidak akan memberi tahu saya bahwa saya tidak meminjam dari Nyonya Esther Patrick, tetapi saya perlu meminjamkan sejumlah kecil untuk memeriksa apakah perusahaannya adalah perusahaan.

  Jadi, saya bertindak atas sarannya dan menghubungi Nyonya Esther Patrick melalui emailnya: [estherpatrick83@gmail.com] yang diposkan oleh ibu saya, dan saya mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000.000. Nyonya Esther Patrick menanggapi saya dan mengirimi saya semua syarat dan ketentuan perusahaannya yang saya baca dan saya menyetujui persyaratannya.Setelah persetujuan permohonan pinjaman, saya menerima pemberitahuan dari bank saya bahwa jumlah Rp200.000.000 dikreditkan ke rekening bank saya dari perusahaan Nyonya Esther Patrick.

  Saya sangat senang dan berbagi kabar baik dengan ibu saya dan teman saya yang menyarankan saya untuk terus maju.Ia menyelesaikan pembayaran kembali pinjaman tersebut pada 07 Juli 2018, dan saya meminta sejumlah Rp550.000.000 yang juga saya terima di rekening bank saya setelah prosedur itu dilakukan.

  Jadi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi tahu siapa saja yang mencari pemberi pinjaman pribadi di Internet yang pasti akan menghubungi Nyonya Esther Patrick melalui e-mail {ESTHERPATRICK83@GMAIL.COM}Anda dapat menghubungi saya jika Anda memerlukan bantuan atau Anda ingin bertanya tentang bagaimana saya mendapat pinjaman.Ini email saya: [ewitayuda1@gmail.com]Terima kasih, pengikut saya

  ReplyDelete
 140. Hai semuanya, Nama saya Angga Annisa dan saya berbicara sebagai orang yang paling bahagia di seluruh dunia hari ini sebelum sekarang saya secara finansial dipukul tanpa harapan akan bantuan apa pun, tetapi ceritanya akan segera berubah ketika saya bertemu dengan Ibu. Saya sangat senang untuk mengatakan keluarga saya kembali untuk selamanya karena saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp.700juta untuk memulai hidup saya di sekitar karena profesi saya karena saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak dan seluruh dunia tampak seperti itu tergantung pada saya sampai Tuhan mengirim saya kepada sebuah perusahaan yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, perusahaan yang takut akan Tuhan, ISKANDAR LENDERS, mereka adalah Juruselamat Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir itu tidak akan mungkin sampai saya mendapat pinjaman sebesar Rp.700 juta dan saya akan menyarankan siapa pun yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi Bunda Iskandar melalui email. [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com] karena ini adalah pemberi pinjaman yang paling memahami dan baik

  Contact Details:

  e_mail Address:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com>>>>
  WhatsApp:::+6282274045059
  Company::Iskandar Lenders"""""
  Loan Amount:::Rp.700juta
  Name:::::Angga Annisa
  Country::::Indonesia
  Occupation:Trader
  Year:April,2020

  Jumlah minimum>>>>>>Rp.100 juta
  Jumlah maksimum>>>>>Rp.100 miliar

  ReplyDelete
 141. Hai semuanya, Nama saya Angga Annisa dan saya berbicara sebagai orang yang paling bahagia di seluruh dunia hari ini sebelum sekarang saya secara finansial dipukul tanpa harapan akan bantuan apa pun, tetapi ceritanya akan segera berubah ketika saya bertemu dengan Ibu. Saya sangat senang untuk mengatakan keluarga saya kembali untuk selamanya karena saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp.700juta untuk memulai hidup saya di sekitar karena profesi saya karena saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak dan seluruh dunia tampak seperti itu tergantung pada saya sampai Tuhan mengirim saya kepada sebuah perusahaan yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, perusahaan yang takut akan Tuhan, ISKANDAR LENDERS, mereka adalah Juruselamat Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir itu tidak akan mungkin sampai saya mendapat pinjaman sebesar Rp.700 juta dan saya akan menyarankan siapa pun yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi Bunda Iskandar melalui email. [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com] karena ini adalah pemberi pinjaman yang paling memahami dan baik

  Contact Details:

  e_mail Address:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com>>>>
  WhatsApp:::+6282274045059
  Company::Iskandar Lenders"""""
  Loan Amount:::Rp.700juta
  Name:::::Angga Annisa
  Country::::Indonesia
  Occupation:Trader
  Year:April,2020

  Jumlah minimum>>>>>>Rp.100 juta
  Jumlah maksimum>>>>>Rp.100 miliar

  ReplyDelete
 142. Nama:::::::::::::::::::::::::::[Queen Jamillah]
  Negara:::::::::::::::::::::::::::::[Indonesia]
  Jumlah:::::::::::::::::::[Rp.9,8 miliar]
  Alamat::::::::::::::::::::[Surabaya]
  W/A:::::::[+6287818697754]
  ☎::::::[+6287818697754]
  e_mail:::::::::::::::::[queenjamillah09@gmail.com]
  Teman-teman orang Indonesia Nama saya Jamiilah saya seorang muslim jika Anda membaca blog selama dua sampai tiga tahun sekarang Anda akan menemukan bahwa saya telah membuat beberapa kesaksian mengenai saya mendapatkan pinjaman dari Bunda Iskandar dan saya memang sangat senang karena memberi tahu semua orang bahwa ibu Iskandar memang pemberi pinjaman yang sangat tulus dan juga saya dapat membuktikan fakta bahwa begitu banyak pelanggan juga telah mendapatkan pinjaman yang benar dari ibu selama bertahun-tahun melalui saya dan saya sangat senang untuk itu [Kesaksian terbaru sekarang adalah bahwa suami saya harus menyusun rencana mendirikan perusahaan mencuri di (Surabaya))))))) sehingga dia juga dapat memiliki akses ke bisnis yang lebih dan lebih berorientasi pada keuntungan yang melibatkan capaital yang sangat besar sehingga saya harus menghubungi Ibu bahkan ketika saya belum menyelesaikan cicilan bulanan terakhir saya sehingga ibu setuju untuk meminjamkan saya dan suami saya karena rencana bisnisnya berorientasi pada keuntungan dan kami harus mengajukan pinjaman sebesar (((Rp. 9,8 miliar) sehingga dana untuk proyek tersebut akan menjadi e Cukup mengejutkan kami, pinjaman saya disetujui oleh manajemen dalam waktu beberapa jam dan setelah beberapa waktu transfer berhasil dilakukan dengan gangguan dari OJK atau lembaga pengatur keuangan lainnya]

  Ibu Iskandar tidak pernah menipu siapa pun atas uangnya,
  Ibu memang pemberi pinjaman yang sangat tulus
  Perusahaan Induk terdaftar di OJK jadi jangan takut
  Ibu Iskandar punya catatan bagus dalam meminjamkan
  Tarifnya sangat bersahabat dibandingkan dengan Bank
  Minimum (Rp.100juta)))))
  Maksimum (((((Rp.100billion)

  Detail Kontak Perusahaan:
  e_mail:::[[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]]]
  COMPANY::::::::::::[Iskandar Lestari Loan Company]]]

  ReplyDelete
 143. Nama:::::::::::::::::::::::::::[Queen Jamillah]
  Negara:::::::::::::::::::::::::::::[Indonesia]
  Jumlah:::::::::::::::::::[Rp.9,8 miliar]
  Alamat::::::::::::::::::::[Surabaya]
  W/A:::::::[+6287818697754]
  ☎::::::[+6287818697754]
  e_mail:::::::::::::::::[queenjamillah09@gmail.com]
  Teman-teman orang Indonesia Nama saya Jamiilah saya seorang muslim jika Anda membaca blog selama dua sampai tiga tahun sekarang Anda akan menemukan bahwa saya telah membuat beberapa kesaksian mengenai saya mendapatkan pinjaman dari Bunda Iskandar dan saya memang sangat senang karena memberi tahu semua orang bahwa ibu Iskandar memang pemberi pinjaman yang sangat tulus dan juga saya dapat membuktikan fakta bahwa begitu banyak pelanggan juga telah mendapatkan pinjaman yang benar dari ibu selama bertahun-tahun melalui saya dan saya sangat senang untuk itu [Kesaksian terbaru sekarang adalah bahwa suami saya harus menyusun rencana mendirikan perusahaan mencuri di (Surabaya))))))) sehingga dia juga dapat memiliki akses ke bisnis yang lebih dan lebih berorientasi pada keuntungan yang melibatkan capaital yang sangat besar sehingga saya harus menghubungi Ibu bahkan ketika saya belum menyelesaikan cicilan bulanan terakhir saya sehingga ibu setuju untuk meminjamkan saya dan suami saya karena rencana bisnisnya berorientasi pada keuntungan dan kami harus mengajukan pinjaman sebesar (((Rp. 9,8 miliar) sehingga dana untuk proyek tersebut akan menjadi e Cukup mengejutkan kami, pinjaman saya disetujui oleh manajemen dalam waktu beberapa jam dan setelah beberapa waktu transfer berhasil dilakukan dengan gangguan dari OJK atau lembaga pengatur keuangan lainnya]

  Ibu Iskandar tidak pernah menipu siapa pun atas uangnya,
  Ibu memang pemberi pinjaman yang sangat tulus
  Perusahaan Induk terdaftar di OJK jadi jangan takut
  Ibu Iskandar punya catatan bagus dalam meminjamkan
  Tarifnya sangat bersahabat dibandingkan dengan Bank
  Minimum (Rp.100juta)))))
  Maksimum (((((Rp.100billion)

  Detail Kontak Perusahaan:
  e_mail:::[[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]]]
  COMPANY::::::::::::[Iskandar Lestari Loan Company]]]

  ReplyDelete
 144. Ini adalah daripada syarikat yang telah dapat membantu ramai orang dari Indonesia, Malaysia, Turki, Singapura dan seterusnya kami telah dapat membantu pelbagai jenis orang dari pelbagai kerja kehidupan dan juga kategori kerja yang berbeza Kami telah dapat untuk menyediakan pinjaman kepada hampir semua pemohon pinjaman dalam syarikat ini dan jika dengan apa cara sekalipun anda meragui kami, kami akan merujuk anda kepada banyak pelanggan yang telah mendapat pinjaman daripada kami supaya anda akan dapat memadamkan sebarang keraguan daripada kami. fikiran anda Kami telah dapat membantu kedua-duanya yang muflis dan juga mereka yang mencari modal tambahan untuk membiayai perniagaan mereka dalam apa jua bentuk Dalam syarikat ini keutamaan kami yang paling penting dari hari pertama hingga sekarang adalah untuk memastikan semua pencari pinjaman di syarikat ini mendapatkan pinjaman mereka dan kami sangat komited untuk ini dengan memastikan hampir 100% daripada semua pencari pinjaman di syarikat ini mendapat pinjaman mereka.

  Minimum=RM50.000
  maksimum=RM300,000.000.00 [Pinjaman Syarikat]

  Syarikat___[ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY]
  e-mel_________[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
  WhatsApp___[+6282274045059]

  ReplyDelete