Wednesday, May 3, 2017

Pengalaman subkon dihitung sebagai KD


1 pek subkon akan menjadi pengalaman pekerjaan dari perusahaan  ybs yang mendapat subkon

2 pek subkon dapat bukan pek utama (SBU kecil)atau dapat pek utama yg hanya dpt diselesaikan oleh peeusahaan spesialis(SBU MENENGAH/BESAR)

3 tahun berikutnya bila perusahaan subkon ybs ikut lelang...maka dapat sbg KD

From Antonius S

No comments:

Post a Comment