Sunday, September 1, 2013

WAKTU SANGGAH


Berdasarkan pasal 81 Perpres 70 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP No. 18  tahuin 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
 


No comments:

Post a Comment