Wednesday, October 2, 2013

Melanggar UU No.31 Th 99 jo UU No.20 Th 2001

1. Kerugian keuangan negara : Ps. 2 dan 3
2. Suap menyuap : Ps. 5 (1) a, b Ps. 6 (1) a, b, (2) ; Ps. 11 ; Ps. 12. a, b, c, d ; Ps. 13
3. Penggelapan dalam jabatan : Ps. 8 ; Ps. 9 ; Ps. 10 a, b, c
4. Pemerasan : Ps. 12 e, f, g
5. Perbuatan curang : Ps. 7 (1) a, b, c, d, (2) ; Ps. 12 h
6. Benturan Kepentingan. dalam pengadaan Ps. 12 i
7. Gratifikasi : Ps. 12 B jo Ps. 12 C

No comments:

Post a Comment